U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.

Postupci i zahvati u ordinaciji

ŠIFRE POSTUPAKA

0001 - kratak orijentacijski pregled organa ili dijela tijela - 1,63
Ciljana anamneza, vanjski vizuelni pregled bez fizikalnih metoda pretrage, svi administrativni postupci, injekcije, pisanje recepata, potvrde, svjedodžbe, uputnice, previjanje malo, RR, puls, svi postupci označeni sa P*. LIJEČNIK I SESTRA - PO 5 MINUTA

01001 - djelomičan ili srednje opsežan pregled - 3,91
Anamneza, pregled jednog ili dviju simetričnih organa ili pregled jednog tjelesnog sustava (palpacija, auskultacija, perkusija, temperatura, težina, visina, tlak, puls, frekvencija disanja) pregled dokumentacije, upućivanje na dodatne pretrage i nalaze, analiza podataka, postavljanje dijagnoze, ocjena radne sposobnosti, propisivanje terapije, injekcije, skrb manje rane, odstranjivanje površnog stranog tijela, prijava bolesti, putni nalog, svi postupci označeni sa P*.
LIJEČNIK I SESTRA - PO 12 MINUTA

03001 - prošireni pregled - 4,56
osobna i obiteljska anamneza, pregled dvaju ili više tjelesnih sustava sa fizikalnim metodama pretrage, uključeni su svi postupci iz 01001 i P*. LIJEČNIK I SESTRA - PO 14 MINUTA

04001 - kompletan pregled - 7,82
kompletan pregled sa osobnom, obiteljskom, socijalnom i radnom anamnezom, vanjskim pregledom cijelog tijela sa fizikalnim metodama, palpacija žlijezdi i dojki, pregled lokomotornog sustava, pregled glave i vrata, kože, RR, puls, temperatura, po potrebi rektalni pregled, rinoskopija, otoskopija, faringoskopija, uključeni su svi postupci iz 01001 i P*postupci.Isključen je sistematski pregled. LIJEČNIK I SESTRA - PO 24 MINUTA

06001 - djelomičan ili srednje opsežan pregled u kući - 4,00
obuhvaća sve poslove pod šifrom 01001. LIJEČNIK - 20 minuta.

06002 - prošireni liječnički pregled u kući - 6,00
obuhvaća sve postupke pod šifrom 03001. LIJEČNIK - 30 minuta

11601 - konzultacija - 2,28
pismeno mišljenje ili savjet koji daje liječnik na zahtjev drugog liječnika, pacijenta, obitelji, zajednice. LIJEČNIK I SESTRA - po 7 minuta

11615 - ekspertiza - 9,00
davanje pismenog opisa zdravstvenog stanja pacijenta sa povijesti bolesti. LIJEČNIK - 45 minuta

97420 - savjet - 1,00
davanje savjeta pacijentu ili obitelji. LIJEČNIK - 5 minuta

41190 - sistematski pregled - 11,44
kompletan pregled 04001 sa mjerenjem visine, težine, RR te upućivanjem na rtg prsišta, EKG, GUK, lipidogram, KKS, urin. LIJEČNIK I SESTRA - po 20 minuta.

46501 - savjet i upute u svezi kontracepcije - 5,35
opća poduka u svezi kontraceptivnih sredstava i propisivanje jednog od sredstva. LIJEČNIK I SESTRA - 12 minuta

46502 - ponovni savjet - 2,23
Liječnik i sestra - po 5 minuta

47101 - sistematski pregled dojenčeta - 11,44
LIJEČNIK I SESTRA - 20 minuta

47200 - sistematski pregled predškolskog djeteta - 8,58
LIJEČNIK I SESTRA - po 15 minuta

47300 - sistematski pregled školskog djeteta - 5,72
LIJEČNIK I SESTRA - po 10 minuta

17301 - namjenski pregled - 5,72
pregled u slučaju nastupa novih okolnosti koje utječu na zdravstveno stanje sa anamnezom, sa uputama pacijentu i obitelji, usmjerenim kliničkim pregledom i početnom terapijom te dodatnim pretragama. LIJEČNIK I SESTRA - po 10 minuta

96090 - psihoterapija površinska - 9,00
LIJEČNIK - 30 min

96100 - psihoterapija obiteljska - 36,00 (120 min.)
 

ŠIFRE ZAHVATA

51101 - odstranjivanje stranog tijela iz spojnice incizijom - 8, 52 (20 minuta)
51150 - šivanje spojnice - 10, 65(25 minuta)
50901 - incizija kapka, drenaža hordeoluma - 15, 65(25 minuta)
51820 - zbrinjavanje ozljede vanjskog uha - 37, 56(60 minuta)
52101 - zaustavljanje krvarenja iz nosa - 4, 89(15 minuta)P*
52110 - odstranjivanje stranog tijela iz nosa - 18, 78(30 minuta)
52550 - incizija apscesa u jeziku - 9, 39(15 minuta)
58501 - revizija amputacijskog batrljka - 94, 68(180 minuta)
58811 - ekscizija benignog tumora kože - 18, 78(30 minuta)
58830 - incizija gnojnih procesa kože sa lok.anestezijom - 18, 78(30 min.)
58831 - kirurška obrada velike kožne rane - 28, 17(45 minuta)
81030 - odstranjivanje površnog stranog tijela iz uha, oka i nosa - 3, 26(10 min.)
81101 - odstranjivanje stranog tijela iz ustiju i nazofarinksa - 8, 92(20 min.)
81160 - odstranjivanje površnih stranih tijela uz lok.anesteziju - 9, 39(15 min.)
81230 - ispiranje želuca - 6, 78(15 min.)
81301 - kateterizacija mjehura - 3, 26(10 minuta)
81671 - punkcija i aspiracija burze, intra art.aplikacija lijeka - 3, 12(7 minuta)P*
81691 - druge punkcije ili aspiracije tekučine - 4, 46(10 minuta)
81810 - elektrolitička epilacija po posjeti - 6, 69(15 minuta)
81860 - odstranjivanje nokta ili parc.resekcija - 6, 39(15 min.)
81870 - ekspresija komedona, previjanje - 4, 25(10 min.)P*
81910 - opskrba površne i manje rane - 4, 26(10 min.)P*
82305 - postavljanje cinguluma - 3, 78(MS - 30 min.)
82306 - odstranjivanje gipsa - 2, 52(MS - 20 min.)
83200 - imobilizacija s potpornjem - 6, 39(15 min.)
85011 - zaustavljanje krvarenja iz nosa - tamponada - 3, 26(10 min.)
85012 - stražnja tamponada nosa - 12, 52(20 min.)
85401 - primjena akupunkture jednokratna - 8, 52(20 min.)
86001 - lokalno grijanje sa IC žaruljom - 1, 46(MS - 10 min.)
86020 - grijanje ili hlađenje dijela tijela sa omotom ili oblogom - 1, 46(10 min.)
86211 - selektivna ultravioletna fototerapija - 4, 42(5 min.+ MS 20 min.)
88001 - infuzija - 1, 46(MS - 10 min.)P*
88201 - venesekcija - 6, 69(15 min. L i MS)
88461 - intravenozna injekcija - 0, 73(5 min.L ili VMS)
88910 - površna lokalna anestezija - 0, 98(3 min.L i MS)P*
88911 - lokalna infiltracijska anestezija - 1, 63(5 min. L i MS)P*
88912 - blokada živčanih spletova - 6, 69(15 min. L i MS)
88941 - zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba - 4, 89(15 min.L i MS)
88942 - zaustavljanje krvarenja nakon vađenja zuba sa šivanjem - 13, 80(25 min.)
88981 - odstranjivanje šavova ili kopči - 4, 26(10 min.)
91101 - propisivanje lijeka na recept ili izdavanje uputnice - 1, 00(5 min.)P*
91215 - intramuskularna i potkožna injekcija - 0, 63(MS 5 min.)
92092 - zdravstvena njega i opskrba pacijenta u kući - 7, 56(MS 60 min.)
92093 - zdravstvena njega u kući zbog sprečavanja dekubitusa - 7, 56(MS 60 min)
17510 - određivanje snage hvata sa ergometrom - 1, 46(10 min.)
17530 - analiza hoda i utvrđivanje patologije - 2, 23(5 min.)
19105 - uzimanje materijala sa kože, sluznica, sputuma i stolice - 0, 38(MS 3 min.)
19141 - uzimanje kapilarne krvi - 0, 38(MS 3 min.)P*
19142 - uzimanje venozne krvi - 0, 38(MS 5 min.)P*
19150 - uzimanje urina - 0, 38(MS 3 min.)P*
19151 - uzimanje urina za bakteriološke pretrage - 1, 51(MS 12 min.)
13304 - pokus sa 3 čaše na hematuriju - 4, 34(MS 9 min., L 22 min.)
12601 - EKG - 2, 76 (L5 min. MS 10 min.)