U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.
Učlani se!

Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine

POZIV NA XVIII. KONGRES HDOD-HLZ-a

tečaj

Hrvatsko društvo obiteljskih doktora Hrvatskog liječničkog zbora poziva Vas na svoj 18. kongres, koji će se održati od 4. do 7. listopada 2018. u Grand Hotelu 4 Opatijska Cvijeta u Opatiji.

Prijavu radova je potrebno izvršiti e-mailom do 1.8.2018., a krajnji rok dostave gotovih radova je 15.8.2018. Kongres će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore

Iskoristite pogodnost ranije uplate kotizacije te dodatan popust kao članovi HDOD-HLZ-a. Poseban popust predviđen je za sve specijalizante obiteljske medicine i liječnike mlađe od 30 godina!

Teme ovogodišnjeg kongresa su:

  1. KRONIČNE BOLESTI SRCA I PLUĆA
  2. NAJČEŠĆE DERMATOLOŠKE BOLESTI U OBITELJSKOJ MEDICINI
  3. ZDRAVLJE LIJEČNIKA
  4. DEPRESIVNI POREMEĆAJI U ORDINACIJAMA OBITELJSKE MEDICINE
  5. SLOBODNE TEME

Više informacija o prijavi radova, kotizaciji i programu pročitajte OVDJE.


TEČAJ: Bolesti kože s promjenama
na licu i usnoj šupljini

tečaj

Katedra za dermatovenerologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira tečaj na temu: Bolesti kože s promjenama na licu i usnoj šupljini. Tečaj će se održati u petak 16. veljače 2018. u multimedijskom centru KBC-a Sestre milosrdnice, Vinogradska 29, Zagreb i prema pravilniku HLK će biti bodovan sa 7 bodova za pasivno sudjelovanja, a sa 9 za aktivno.

Više informacija o tečaju pročitajte OVDJE.


POZIV NA SIMPOZIJ:
Epidemiologija, klinička slika, laboratorijska dijagnostika, terapija i profilaksa respiratornih infekcija

Anketa

U organizaciji Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju, Hrvatskog društva za infektivne bolesti, Hrvatskog društva za kemoterapiju, Hrvatskog društva obiteljskih doktora, Hrvatskog epidemiološkog društva, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu 16. veljače 2018. održat će se stručni simpozij: Epidemiologija, klinička slika, laboratorijska dijagnostika, terapija i profilaksa respiratornih infekcija. Simpozij će polaznicima biti bodovan od strane Hrvatske liječničke komore sa 11 bodova.

Više informacija o simpoziju pročitajte OVDJE.
Rezervacijski obrazac za smještaju u Hotelu Dubrovnik preuzmite OVDJE.RADIONICA: Smjernice u pedijatrijskoj
gastroenterologiji i prehrani - PRETILOST

Radionica

Klinika za pedijatriju Klinike za dječje bolesti Zagreb u suradnji s pedijatrima primarne zdravstvene zaštite i kolegama iz županijskih bolnica organizira radionicu tijekom koje planira prezentirati najnovije smjernice u liječenju i dijagnostici različitih pedijatrijskih gastrointestinalnih bolesti. Ova radionica prvenstveno je usmjerena pretilosti, njezinoj prevenciji, liječenju i komplikacijama. Radionica će se održati 24. veljače 2018. u Velikoj predavaonici Klinike za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16.

Program i više informacija o radionici preuzmite OVDJE.


IX. HRVATSKI SIMPOZIJ O REZISTENCIJI
BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE

Anketa

U organizaciji Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Interdisciplinarne sekcije za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) Ministarstva zdravstva, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju, Hrvatskog društva za infektivne bolesti, Referentnog centra za prać‡enje rezistencije bakterija na antibiotike Ministarstva zdravstva i APUA Croatia, 2. i 3. ožujka 2018., u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu, održat ć‡e se IX. simpozij o rezistenciji bakterija na antibiotike s međ‘unarodnim sudjelovanjem.

Program i više informacija o simpoziju preuzmite OVDJE.


Predsjednik HDOD-HLZa, dr. Dragan Soldo:
Ukidaju li se koncesije???

Tečaj

Prošli tjedan je u medijima kao grom iz vedra neba odjeknula najava Ministra zdravstva o promjenama u sustavu koncesija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i izmjenama zakona o zdravstvenoj zaštiti koji će tu promjenu i omogućiti. Dobro da je ovakva vijest došla u trenutku kad nas je HZZO šokirao svojom jednostranom odlukom o promjeni načina bilježenja DTP postupaka i ukidanjem postupaka iz djelatnosti fizikalne medicine koje nam je „čudom se čudimo“ omogućio upravo taj isti HZZO. U svakom slučaju, možda nas očekuje revolucionarna promjena koja će omogućiti liječnicima primarne zdravstvene zaštite ustavom zagarantirano pravo – pravo na rad i pravo na ugovaranje uvjeta pod kojima ćemo raditi.

Iako je to mnogima bilo teško za povjerovati, 2013. godine kombinirani sustav plaćanja je sa sobom donio niz pozitivnih promjena i vjeru liječnicima da boljim i kvalitetnijim radom možemo zaraditi za život. Ali ta pozitivna promjena odrazila se i s vrlo negativnim posljedicama na liječnike u PZZ-u; koncesionari su morali biti iznimno zdravi i stalno raditi jer djelatnost obavljaju osobno i izrazito su nekonkurentni na tržištu dok istovremeno financiraju županije, iako su marljivo radili zaposlenici domova zdravlja nisu osjetili nikakvu promjenu u svojim prihodima niti će im to uz sadašnje zakonske okvire biti moguće bez potpisivanja strukovnog kolektivnog ugovora za liječnike, a iako su marljivo učili i odradili specijalizaciju specijalisti obiteljske medicine nikako nisu mogli dobiti koncesiju kao financijski povoljniji oblik rada u obiteljskoj medicini.

~ Prikaži cijeli članak ~

Odlazak u koncesiju im nije dozvoljavao ranije spomenuti zakon prema kojem su za odlazak u koncesiju u obiteljskoj medicini ispred specijalista obiteljske medicine prednost imali svi drugi liječnici s licencom u Republici Hrvatskoj i tom hrvatskom paradoksu se čudila i divila cijela Europska Unija i UEMO kao krovna organizacija specijalista obiteljske medicine u Europi. Hoće li ova najava Ministra započeti novu eru u obiteljskoj medicini u Hrvatskoj, eru u kojoj se cijeni struka i specijalizacija, eru u kojoj će se iznaći sredstva za nove prijeko potrebne specijalizacije obzirom da 2021. Skoro 500 liječnika odlazi u mirovinu, eru u kojoj je jasno da solidarni zdravstveni sustav ne može opstati bez vrhunski obrazovanih liječnika obiteljske medicine, eru u kojoj novi liječnici koji ulaze u sustav ne mogu biti nositelji ambulante bez specijalizacije iz obiteljske medicine.

Kao legalisti koji poštuju zakone ove zemlje svakako da bi htjeli da se ovakav oblik koncesija ukine prvenstveno jer je takav oblik poslovanja sam po sebi nezakonit i ne postoji nigdje u Europi. Isto tako se nadamo da će novi zakon o zdravstvenoj zaštiti riješiti ne samo pitanje koncesije nego i probleme koji nas godinama muče i dozvoliti liječnicima da rade i ulažu u svoje ordinacije, omogućiti normalno poslovanje ordinacija, stvoriti uvjete za prave grupne prakse i zapošljavanje medicinskog i nemedicinskog kadra. Svakako da od novog zakona najviše očekujemo po pitanju priznavanja struke i specijalizacije obiteljske medicine koja mora postati temeljni uvjet za samostalni rad za sve nove liječnike koji ulaze u sustav i postaju nositelji ordinacija, jer u suprotnom ništa od predloženih novih mjera nema nikakvog smisla i solidarni zdravstveni sustav će se potpuno raspasti ukoliko se ne drži do edukacije liječnika koji su najjeftiniji u sustavu i za koje statistika HZZO-a kaže da mogu samostalno riješiti 83% pacijenata koji im dođu u ordinaciju.

Nadamo se da će ove najavljene promjene liječnicima obiteljske medicine otvoriti vrata slobodnog izbora između rada u ustanovi i rada u vlastitoj ordinaciji, te da neće postati poluge prisile koje tjeraju liječnike obiteljske medicine u jedno ili drugo. Isto tako se nadamo da će se dogoditi pozitivne promjene koje će liječnicima zaposlenicima domova zdravlja omogućiti adekvatnu i poštenu financijsku valorizaciju njihovog rada, jer se dio liječnika kao i u većini Europe jednostavno ne želi baviti poduzetništvom i hoće svoje radno vrijeme posvetiti isključivo struci. A ono čemu se najviše nadamo je da će najavljene promjene urediti sustav obiteljske medicine, zadržati specijaliste obiteljske medicine u zemlji, omogućiti mladim liječnicima među kojima postoji izniman interes za našu struku da se specijalistički usavršavaju, omogućiti normalno poslovanje ordinacija i poticanje izvrsnosti i što je najvažnije da će naši pacijenti i liječnici biti zadovoljniji.


Dragan Soldo, dr. med
Predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora – HLZ-aPredsjednik HDOD-HLZa, dr. Dragan Soldo:
Priznavanje specijalizacije iz obiteljske medicine?

Tečaj

Prošli mjesec nas je neugodno iznenadila vijest da u Ministarstvu zdravstva postoje kolege koje smatraju da se problem nedostatka liječnika iz obiteljske medicine i problem nedostatka sredstava za osiguranje specijalističkog usavršavanja iz obiteljske medicine može riješiti jednostavnim potezom pera na način da se specijalizacija prizna liječnicima na temelju radnog staža. To sve možda i ne bi bilo neobično da živimo u nekoj od ratom zahvaćenih zemalja Afrike, ali srećom po obiteljsku medicinu smo punopravna članica Europske unije iz koje je specijalizacija obiteljske medicine potekla i imamo odličan program specijalizacije kojeg je izradila struka i koji je potpuno usklađen s europskim standardima.

Za struku koja je toliko važna za održavanje solidarnog zdravstvenog sustava nije na odmet znati ni da su dva profesora obiteljske medicine članovi Akademije medicinskih znanosti Republike Hrvatske. Ono što je možda u cijeloj toj priči i najzanimljivije je činjenica da je jedna takva ideja naišla na veliko odobravanje kod Hrvatske udruge koncesionara primarne zdravstvene zaštite, društva koje između ostalog zastupa i „struku obiteljske medicine“. Kao glavni argument za podupiranje takve ideje navode da je priznavanje specijalizacije iz obiteljske medicine liječnicima s više od 10 godina staža „imperativ“ i jedini način da se liječnike obiteljske medicine bez specijalizacije zadrži u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske, a stručna društva iz obiteljske medicine i Hrvatska liječnička komora koji se protive priznavanju specijalizacije su „u potpunom neskladu s realnošću trenutka u kojem živimo“.

~ Prikaži cijeli članak ~

Teško mi je shvatiti kao predsjedniku stručnog društva iz obiteljske medicine u Hrvatskom liječničkom zboru kako je moguće da netko može na taj način zastupati interese kolega iz struke i kako je moguće da ne znaju da je nemoguće samostalno raditi u obiteljskoj medicini u Europskoj Uniji bez specijalizacije i da je perspektiva naših kolega bez specijalizaciju u tom svjetlu izrazito nepovoljna.

Obiteljsku medicinu u RH u kojoj trenutno radi otprilike 50% kolega bez specijalizacije moguće je održati samo kontinuiranim ulaganjem u specijalističko usavršavanje koje je temelj naše struke i nitko nema pravo omalovažavati specijalizaciju niti kolegama uskratiti pravo na specijalističku edukaciju. Isto tako je sreća da živimo u pravnoj državi koja kolegama garantira zadržavanje stečenih prava, odnosno nitko ne može kolegama zabraniti da i dalje rade u obiteljskoj medicini iako nemaju specijalizaciju niti im može zabraniti da apliciraju na koncesiju ukoliko su već koristili to pravo.

Ovakav stav podržavaju sva 4 stručna društva iz obiteljske medicine (HDOD-HLZ, HUOM, KoHOM i DNOOM) uz iznimku da KoHOM smatra da za kolege koji rade više od 15 godina u obiteljskoj medicini treba razmisliti o rješenju koje bi bilo prihvatljivije i vremenski znatno kraće uz obvezno polaganje specijalističkog ispita, što je za preostala tri društva u potpunosti neprihvatljivo. Specijalizacija je temelj akademskog priznavanja svake struke i nemoguće ju je dijeliti ili poklanjati sukladno privatnim interesima pojedinaca ili političkih grupa, a osobno smatram da liječnici u obiteljskoj medicini moraju moći ostvariti pravo na specijalističko usavršavanje i nema nikakvog razloga da se za našu specijalizaciju ne osiguraju potrebna financijska sredstva kao i za sve druge kliničke specijalizacije. Ovakav jasan stav struke u borbi za pravo na specijalističko usavršavanje podupire i Hrvatska liječnička komora te u cijelosti prenosim članak koji je na ovu temu prošli tjedan objavljen u Liječničkim novinama.

Ne dopuštamo omalovažavanje specijalizacije obiteljske medicine!

"Na sastanku Radne skupine Ministarstva zdravstva za izmjene zdravstvenih propisa vezanih uz primarnu zdravstvenu zaštitu koji je održan u srijedu 17.05.2017.g. iznesen je prijedlog o priznavanju specijalizacije iz obiteljske medicine na temelju desetogodišnjeg radnog iskustva u općoj/obiteljskoj medicini.

Hrvatska liječnička komora (HLK) drži da izneseni prijedlog omalovažava sva dosadašnja nastojanja akademske zajednice vezane uz obiteljsku medicinu koja godinama radi na poboljšanju i prepoznavanju struke i koja je razradila program specijalističkog usavršavanja te ga u potpunosti uskladila s europskim standardima.

Na 22. sjednici Izvršnog odbora HLK-a jednoglasno je donesen zaključak kojim Komora izražava izričito protivljenje nastojanju da se status specijaliste obiteljske medicine dodjeljuje na temelju radnog staža bez provedenog strukturiranog specijalističkog usavršavanja. Takvo nastojanje nema uporište u pravnim aktima Republike Hrvatske kao i onima preuzetim iz Europske Unije. Specijalizacija iz obiteljske medicine predstavlja jedan od temelja liječničke struke te kao takva zaslužuje jednak tretman kao i sve druge grane specijalizacija doktora medicine. Nikome u Hrvatskoj, bez obzira na duljinu staža u struci, nije moguće dodijeliti niti priznati status specijaliste postojeće liječničke struke bez adekvatno provedene edukacije. Isto se treba odnositi i na stjecanje statusa specijaliste obiteljske medicine.

Hrvatska liječnička komora kao punopravni član Europskog društva specijalista opće/obiteljske medicine - UEMO poduzet će sve potrebne mjere da se onemoguće bilo kakve aktivnosti koje bi rušile ugled liječnika opće/obiteljske medicine u Republici Hrvatskoj ili pak uskraćivale pravo liječnicima na specijalističko usavršavanje. Isto tako sukladno pozitivnim propisima Europske Unije i Republike Hrvatske HLK neće dozvoliti da se zadire u stečena prava liječnika opće/obiteljske medicine vezano uz status nositelja ordinacije i mogućnost nastavka rada u koncesiji pa tako i onih liječnika koji nisu specijalisti obiteljske medicine.

Hrvatska liječnička komora i dalje će se beskompromisno zalagati za unapređenje položaja liječnika opće/obiteljske medicine u zdravstvenom sustavu. Pri tome ćemo inzistirati na omogućavanju njihova prava na specijalističko usavršavanje i dodatnu edukaciju, rasterećenje od nepotrebne administracije, osiguranje pravne zaštite i pravednoj financijskoj naknadi za zaposlenike domova zdravlja odnosno omogućavanje odlaska liječnika primarne zdravstvene zaštite u koncesiju uz jasna i transparentna pravila usuglašena s Komorom i liječničkim udrugama koje okupljaju liječnike iz primarne zdravstvene zaštite.


Predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora – HLZ-a
Dragan Soldo, spec. obiteljske medicine* AŽURIRANO 15.03.2017.

Popis glavnih mentora i akreditiranih ambulanti obiteljske medicine za specijalizaciju obiteljske medicine

Donosimo ažurirani popis glavnih mentora za specijalizaciju obiteljske medicine prihvaćen od strane Ministarstva zdravlja 4.11.2016.

Popis glavnih mentora za specijalizaciju iz obiteljske medicine preuzmite OVDJE.
Popis akreditiranih ambulanti za staž u obiteljskoj medicini preuzmite OVDJE.


PROMEMORIJA SASTANKA UŽEG VODSTVA HLK-A
S PREDSTAVNICIMA UDRUGA LIJEČNIKA PZZ-A

Doktor

9. veljače 2016., u središnjem uredu Hrvatske liječničke komore u Zagrebu, Ulica Grge Tuškana 37, održao se sastanak užeg vodstva HLK-a s predstavnicima udruga liječnika PZZ-a.

Tema sastanka je bila pokretanje postupka utvrđivanja nedostojnosti za obavljanje liječničke djelatnosti liječnika pravomoćno osuđenih za kazneno djelo primanja mita koje su počinili tijekom obavljanja liječničke djelatnosti.

Zapisnik sa sastanka pročitajte OVDJE.


Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga
"Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini"

Otvoreni poziv

Ministarstvo zdravlja objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga za ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu. Poziv se namjerava financirati u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Poziv ima za cilj povećati dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite na primarnoj razini u depriviranim područjima te na otocima. Podržati će se projekti Domova zdravlja i koncesionara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kojima se poboljšavaju uvjeti pružanja usluga te se poboljšava kvaliteta i efikasnost prižanja zdrastvene zaštite smanjenjem upućivanja sa primarne razine.

Više informacija potražite OVDJE.


POKAZATELJI PROVEDBE NOVOG MODELA UGOVARANJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

logo_HZZO

Donosimo prezentaciju pokazatelja provedbe novog modela ugovaranja primarne zdravstvene zaštite za djelatnost opće/obiteljske medicine HZZO-a.

Prezentaciju preuzmite OVDJE.


NAJNOVIJI ČLANCI I INFORMACIJE IZ STRUKE I DRUŠTVA


Podsjetnici i ostali korisni popisi


Preporučena literatura i WEB linkovi

Za sve zainteresirane, ovdje ćemo pokušati skrenuti pažnju na neka djela stručne literature te linkove na stranice za koje smatramo da će Vam pomoći u radu i usavršavanju. Imate li koji prijedlog,
slobodno nas obavijestite putem e-maila na predsjednik@hdod.net!

 

Literatura:

Osim domaćih izdanja Jame i Medicina familiaris Croaticae, od stranih izdvajamo: Journal of the American Board of Family Practice, The Journal of Familiy Practice, Family Practice Management, American Family Physician, Annals of Family Medicine, Canadian Family Physician, The British Journal of General Practice.

 

WEB Linkovi:

PLIVAMed - Plivin stručni medicinski portal

Hrvatska Liječnička Komora (HLK)
CME Web - on-line tečajevi i testovi
General Practice Online - stručni članci iz područja opće prakse