U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.

V. Kongres HDOD - HLZ
 

IZVJEŠĆE O TIJEKU I ZAKLJUČCI SA OKRUGLOG STOLA
U SVEZI PRIJEDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA
OPĆE – OBITELJSKE MEDICINE U HRVATSKOJ

V. Kongres HDOD-HLZ na teme: Problematika obitelji, mjesto i uloga obiteljskog doktora i reforma PZZ, ove je godine organiziran u hotelu Istra na Crvenom otoku u Rovinju od 29.09. do 01.10.2005.
Kongres je organiziran u suradnji sa Istarskim domovima zdravlja, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH i Poglavarstva Istarske županije.
Kongres su potpomogli Grad Rovinj, Turistička zajednica i brojne farmaceutske kuće. Na Kongresu je stalno prisustvovalo oko 300 liječnika, 30-tak medicinskih sestara, 40-tak pripadnika farmaceutskih kuća, 30-tak aktivnih učesnika i oko stotinu povremenih posjetioca.

Prvi dan kongresa (četvrtak) započeo je sa sastankom Upravnog odbora društva. Organizirani izlet brodom u Vrsar, nažalost je odgođen zbog pogoršanja vremena, a svi pristigli učesnici su imali besplatan ručak u hotelu. Svečano otvaranje u 19 sati u dvorcu na crvenom otoku proteklo je uz uobičajene pozdravne govore, zabavni program, koktel dobrodošlice i vatromet, koji je svake godine sve ljepši. Kiša na kraju programa ubrzala je prelazak u hotel, pa je tradicionalna istarska večera sa glazbom započela na vrijeme.

Petak je započeo radno u 8,30 sa uvodnim govorom predsjednika društva s tematskim predavanjima i 15 referata. Popodnevni dio je bio popunjen sa godišnjom skupštinom društva i dva seminara. Jedan u organizaciji dr.sc.Marije Botice na temu procjene kliničkog statusa dijabetičkog bolesnika primjenom mjernih skala i drugi u organizaciji prof.dr.sc.Biserke Bergman Marković sa „televoting“ metodom u provjeri znanja iz prevencije kardiovaskularnih bolesti. U 20 sati, dan smo završili svečanom večerom uz ples.

Na godišnjoj skupštini se predsjednik društva skupu obratio slijedećim riječima:

"Drage kolegice i kolege, poštovani članovi Hrvatskog društva obiteljskih doktora - Hrvatskog liječničkog zbora, obilježavamo petu godišnjicu našeg društva. Sa dosadašnjim radom i uspjesima, možemo samo djelomično biti zadovoljni. Naše je društvo postalo subjekt kojeg se izvješćuje i kojeg se pita za mišljenje kod svih organizacionih promjena u zdravstvu, ali je naš utjecaj još uvijek nedovoljan. Zahvaljujući još uvijek prisutnom načinu odlučivanja, po kojem samo uski politički krug donosi odluke, a struka obično služi samo kao paravan za te odluke, često su provedbeni elementi suprotni onom što smo preporučili a posljedice toga, viđamo svakodnevno.
Protekla godina je tako obilježena našom aktivnošću u povjerenstvu Ministarstva zdravstva za reformu PZZ, sa aktivnošću u glavnom odboru HLZ, u kontaktima sa HZZO, u poboljšavanju specijalizacije opće-obiteljske medicine te u organizaciji kontinuirane edukacije i našeg kongresa. Internet stranice su nam sve bolje posjećene ali je aktivnost našeg članstva oko pisanja i aktivno tjedno učešće još uvijek nedovoljno. Danas imamo evidentirano preko 500 članova, od kojih je samo 235 zadovoljilo uvjete za članstvo podmirivši članarinu u HLZ. Da pojednostavimo evidenciju izdali smo lani ponovo iskaznicu za četverogodišnje razdoblje s time da sad članstvo mora voditi računa da krajem svake godine podmiri članarinu za slijedeću godinu. Naime, članarina se automatski podmiruje za sve one članove koji posjete kongres, dok ju drugi moraju do kraja godine uplatiti ukoliko žele ostati u članstvu. Članstvo osim toga još uvijek ima pravo i na nižu kotizaciju. Kolege koji ne podmire članarinu do kraja godine brišu se iz članstva i slijedeću godinu moraju uplatiti punu kotizaciju na kongresu.
Društvo sa svojom aktivnošću, inače još uvijek uspijeva financirati svoje djelovanje. Desetak članova je lani dobilo plaćeni tečaj iz EKG-a, a članovima Upravnog odbora se redovno podmiruju troškovi dolaska na sastanke. Nažalost, postojeće nam podružnice vegetiraju i premalo je aktivnosti u društvu pokretano sa njihove strane, a osnivanje novih podružnica je zastalo. Stalno se susrećemo sa istom boljkom. Imamo neaktivno članstvo, koje očekuje da netko u njihovo ime sve radi, a oni su izgleda tu da samo povremeno kritiziraju.
Pred nama je poslovna godina u kojoj se može očekivati donošenje novog Zakona o zdravstvu, a očekuju se i mnoge organizacione promjene, koje će direktno utjecati na naš daljnji rad, pa se nadam da će barem to biti pokretač aktivnijeg pristupa u našoj struci. U srpnju o.g. Sabor je donio odluku o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim se od 01.10. uvodi administrativna pristojba od 10 kuna do 30 kuna mjesečno na sve Rp, uputnice, preglede, potvrde za ort. pomagala i 5 kuna na sanitetski prijevoz i odobravaju se putni troškovi samo za udaljenosti iznad 100 km. Opet nešto za što nismo bili pitani, makar smo predlagali uvođenje participacije ali uz definiranu košaricu usluga u obveznom osiguranju od koje je Ministarstvo opet odustalo. Predviđa se i dalje da osnovno osiguranje pokriva sve rizike s time da država pokriva 80% a osiguranik 20% troškova. Međutim sve se to formulira na nerealnim cijenama i opet na račun potplaćenosti našeg rada.
U subotu prezentiramo prijedlog reforme PZZ i obiteljske medicine u kojem smo obuhvatili svu dosadašnju problematiku i razradili sva moguća rješenja u praksi. Međutim država se mora očitovati kakav sustav zdravstva želi razvijati i u kakvim će odnosima biti državno i privatno zdravstvo jer se sadašnje stanje više ne može tolerirati. Naime, štete po sam zdravstveni sustav kao i po zdravstvene djelatnike a posredno i po naše pacijente su već tolike da je zadnji čas da se reforma pokrene, ali reforma koja će imati barem desetogodišnju viziju razvitka, jer dosadašnji način krparenja sustava je neodrživ. Apeliram zato na sve vas da se u sklopu svojih mogućnosti i sposobnosti aktivno uključite i pripomognete radu društva. Sve su ideje dobrodošle, iznesite ih na Forumu naših Web stranica, pošaljite ih e-mailom na adresu tajnika ili mene ili mi ih dostavite faksom ili poštom. Koristite znanje iz naših zbornika i stručne literature, kako bi se upoznali sa problematikom i zatim ponudite konstruktivno rješenje. Izbjegavajte instinktivne reakcije, koje nemaju stručne podloge i budite konstruktivno a ne defetistički raspoloženi, jer jedino na taj način možemo poboljšati postojeće stanje. Jasno je da država ne može pristati na sve naše zahtjeve zbog postojeće ekonomske krize i stalnog manjka potrebnih sredstava, pa je svaki pomak na bolje danas veliki uspjeh. Nadajmo se da će nam slijedeća godina biti poslovno bolja, ali i ukoliko se prihvati većina naših zahtjeva, opet će pred nama i dalje ostati izazovi novih i kvalitetnijih rješenja u svrhu poboljšanja statusa naše struke i kvalitetnije z.z. stanovništva."

Subota je protekla u prezentaciji Prijedloga strategije razvoja za opću/obiteljsku medicinu u Hrvatskoj i u Okruglom stolu na tu temu. Kongres je završio u 13 sati, kad je dio kolega koji su ostali i u nedjelju otišao na izlet sa ručkom u grad.

Prijedlog strategije razvoja opće-obiteljske medicine izložio je predsjednik HDOD-HLZ prim.mr.sc.dr.Bruno Mazzi, koji je zatim vodio okrugli stol. U radu okruglog stola učestvovali su Damir Sviben dr.med. predsjednik povjerenstva za reformu PZZ pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi RH, dr.sc. Većeslav Bergman, dr.stom. direktor HZZO-e, Veronika Laušin, dr.med. pomoćnik direktora HZZO-a za stručna pitanja, prof.dr.sc.Milica Katić, dr.med. izvanredni prof. na katedri za opću medicinu MF u Zagrebu, Željko Bakar dr. med., predsjednik udruženja privatnih doktora, Marjan Balen dr.med., predsjednik udruge zakupaca pri HUP-u, Mile Klepo, ravnatelj udruge poslodavaca u zdravstvu te Ante Ivančić dr.med., član povjerenstva za PZZ u HLK.
U sklopu izlaganja izneseni su podaci, razmatranja i zaključci u svezi potrebne reforme organizacije i načina financiranja opće-obiteljske medicine, koji su rezultat kontinuiranog rada povjerenstva za izradu Strategije razvoja PZZ u Hrvatskoj. Strategije, pri čijoj su izradi korištena dugogodišnja iskustva i saznanja naših i stranih stručnjaka za PZZ i organizaciju zdravstva. U tom prijedlogu strategije, iznijeti su program vlade u mandatnom razdoblju od 2003-2007. i prioritetni ciljevi struke. Iznijeta su načela i područje rada obiteljskog doktora, sadašnja problematika sa organizacijom i financiranjem struke i ponuđena su najkvalitetnija rješenja. Raspravljen je problem ugovaranja, privatizacije, informatizacije, specijalizacije i kontinuirane edukacije. Raspravljena je potreba reafirmacije preventivne zdravstvene zaštite i zdravstvene zaštite obitelji kod istog liječnika, te potreba razvoja nadzora nad stručnim radom i ponuđena su najracionalnija rješenja. Iznijeti su problemi privatnih doktora u zakupu,
raspravljen je organizacijski model grupne prakse i moguće uvođenje fundholdinga, te su dati prijedlozi za smanjenje potrošnje lijekova na recept. Ponuđeni materijal je pokušao obuhvatiti različita rješenja i ukazati na njihove prednosti i manjkavosti ne zauzimajući neke decidirane stavove. Pri tome se vodilo računa da se zaštite prava pacijenata i zdravlje naroda Posebno je napomenuto da se pri primjeni pojedinih modela mora voditi računa o tome da se ne koriste samo neke solucije, jer funkcioniranje sustava može biti efikasno samo pri primjeni kompletnog rješenja, koje mora voditi računa o svim elementima sustava. Osim toga povjerenstvo je bilo svjesno da primjena pojedinih modela zavisi primarno o financijskoj izvedivosti i stavu politike, koja međutim ovaj puta mora voditi računa da ne ponove dosadašnje pogreške i definitivno ne ugrozi cijelo zdravstvo. Ovaj će prijedlog zato zakonodavcu poslužiti kao materijal na temelju kojeg će se moći krenuti u razradu pokazatelja izvedivosti i usuglašavanje stavova sa ostalim subjektima u sustavu zdravstva. Kompletan materijal je objavljen u Zborniku V. Kongresa HDOD-HLZ a možete ga pronaći i na stranicama društva.

Na okruglom stolu je došao na vidjelo opći konsenzus u svezi iznesenog Prijedloga Strategije i uglavnom je iznijeta i raspravljena sadašnja problematika u svezi koje je najviše napadano rješenje administrativnih pristojbi. Rješenje, koje svojom nezgrapnom primjenom nepotrebno opterećuju ugovorne liječnike. Naime, plaćanje te pristojbe moglo se riješiti taksenim markama, kao što se to radi u sudskoj praksi, jer je to i tako novac proračuna. Sastanak je zaključen u nadi da će zakonodavac voditi računa o svim predloženim elementima pri formuliranju novih zakonskih odredbi, kako opet ne bi došlo do raskoraka između novog zakona i primjene odredbi u praksi i kako se ne bi ponavljale pogreške iz prošlosti.
Kongres je ove godine organiziran na zavidnoj stručnoj razini i dobio je pohvale od svih sudionika, možemo samo poželjeti da i slijedeći naši kongresi budu te kvalitete.

 

  Predsjednik HDOD-HLZ
  Prim.mr.sc.Bruno Mazzi dr.med.