U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.

Uputstva za vršenje kontrole u službi hitne pomoći

1. POKAZATELJI IZ MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

 • kontrola zadnjih 10 zvučnih zapisa i usporedba sa evidencijom odgovara ne odgovara
 • zapisi - pregledni nepregledni
 • dijagnostika - dijagnoza je postavljena nije postavljena
 • dijagnoza je šifrirana nije šifrirana
 • odgovara obradi ne odgovara
 • terapija - odgovara dijagnozi ne odgovara doza lijeka odgovara ne odgovara

2.OPSKRBLJENOST LIJEKOVIMA

 • inventura lijekova
 • da li je terapija sortirana po hitnosti primjene da ne
 • da li postoje lijekovi kojima je rok istekao da ne
 • da li postoji evidencija potrošnje i naručivanja da ne
 • da li se opojna sredstva čuvaju u kasi i evidentiraju da ne

3. STANJE PREVIJALIŠTA

 • da li postoje oznake na kutijama za instrumente kad su sterilizirani da ne
 • stanje instrumentarija - uredan istrošen neupotrebljiv
 • stanje aparata - uredno istrošeni neupotrebljivi
 • stanje čistoće sredstava za rad -zadovoljava ne zadovoljava

4. ČISTOĆA PROSTORIJA

 • stanje podova - zadovoljava ne zadovoljava
 • stanje zidova i namještaja
 • čistoća ostava i sanitarija