U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.

STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVA
HRVATSKE U 21.STOLJEĆU

Zdravstvena politika Svjetske zdravstvene organizacije, koja je od 2000-te usvojena i kao hrvatska nacionalna zdravstvena politika, već više od deset godina nastoji ciljeve nove strategije uskladiti s postojećim sustavima zdravstvene zaštite. Osnovne poteškoće u realizaciji na lokalnoj razini su rigidnost postojećeg zdravstvenog sustava i nerazumijevanje potrebe za izdvajanjem sredstava u svrhu bolje budućnosti od strane državnih struktura.

Ekipa pod voditeljstvom prof.dr.sc. Miše Viraga uz brojne suradnike sastavila je našu strategiju za 21 stoljeće. Dokument, kao što je u uvodnom dijelu naznačeno, treba shvatiti kao smjernicu, a ne kao naputak, a segmente strateškog djelovanja, kao poticaj daljnjeg interaktivnog djelovanja.

Strategija je po prvi puta prezentirana 7.03.2002. u Zagrebu za ravnatelje zdravstvenih ustanova. Komentari po izlaganju su se odnosili na manjkavost strategije u pravnom dijelu, gdje nema jasnog opredjeljenja za model osiguranja i budućeg načina financiranja zdravstva. Osim toga naznačena je manjkavost u strateškim opredjeljenjima razvoja primarne zdravstvene zaštite. Tu nema jasnih stavova kakav model organizacije razvijati, naznačeni su samo globalni ciljevi: sveobuhvatna PZZ u kojoj je glavni nositelj liječnik opće/ obiteljske medicine a ne kao što je prijedlog stručnog savjeta -specijalista opće/obiteljske medicine i cilj da PZZ rješava 70- 80% zdravstvenih potreba stanovništva. U strateškim djelovanjima navedena je potrebna specijalizacije i trajne edukacije i širenja spektra rada, praćenja kvalitete rada uz bolje opremanje ordinacija. Zanimljiv je i teško provediv zahtjev za organizacijom liječnika u " centrima kućnih posjeta ili grupnim praksama "uz pružanje 24 satne medicinske pomoći svojim pacijentima, čije stanje ne zahtjeva intervenciju tima hitne medicinske pomoći. Nejasno je koncipiran razvoj izvanbolničke HMP, zdravstvenog turizma i zdravstvene zaštite turista, uloge Doma zdravlja i drugih ustanova u PZZ te HZZO-a i HZZJZ. Opći je dojam da predloženi prijedlog Strategije razvoja zdravstva može zadovoljavati stvarno jedino kao opća smjernica uz prethodno točno determiniranje modela zdravstvenog osiguranja koji se želi primijeniti. Strategiju inače treba naročito u organizacionim i provedbenim detaljima razraditi, jer se inače daje mogućnost raznim subjektima i interesnim grupama da plasiraju svoje modele, što može ići na štetu ili čak spriječiti provedbu te strategije.


Prim.mr.sc.dr.Bruno Mazzi