U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.

Potrebna oprema ordinacije opće medicine

 1. stol za pregled pacijenta

 2. stolica za pacijenta

 3. radni stol i stolica za doktora

 4. ormar za lijekove i instrumente

 5. paravan

 6. stolić za instrumente

 7. suhi sterilizator

 8. metalni bubnjevi

 9. posuda sa metalnim poklopcem

 10. posuda za instrumente

 11. posuda sa poklopcem za vatu

 12. emajlirani bubrežnjak

 13. doktorska torba

 14. 2 plahte,pokrivač,gumeno platno

 15. komprese,rukavice,test trake,čaše za mokraću

 16. pribor za brijanje

 17. zglobni reflektor

 18. fonendoskop,tlakomjer,toplomjer,ručna baterijska lampa

 19. šprice i igle za jednokratnu i višekratnu uporabu

 20. hvataljke za instrumente

 21. anatomske i kirurške pincete

 22. špatule i porculanske čaše za špatule

 23. pribor za hitnu pomoć-(manualni respirator,kisik 3 l.,komplet orofaringelanih tubusa,kompresivni zavoj,pean)

 24. komplet za anafilaktični šok (adrenalin,antihistaminici,aminofilin,kortikosteroidi)

 25. sredstva za imobilizaciju i zavojni materijal

Specijalista opće-obiteljske medicine mora još imati:

 1. hvataljku za jezik
 2. tablice za ispitivanje vida i boja
 3. negatoskop
 4. pribor za punkciju
 5. oftalmoskop
 6. pribor za ispiranje želuca(sonda, lijevak, carbo medicinalis)
 7. spekulume za nos i uho
 8. ogledalo za grkljan sa čeonim ogledalom
 9. povečalo
 10. špricu za ispiranje uha
 11. katetere za jednokratnu upotrebu
 12. staklene štapiće za oči
 13. pribor za zaprašivanje (staklena bočica sa gumenim balonom i nastavkom)
 14. pribor za vađenje stranih tijela iz nosa uha i oka
 15. lancete za paracentezu
 16. pribor za rutinske laboratorijske pretrage
 17. iglodržač,kirurške igle i konac,komprese
 18. kirurške škare
 19. skalpeli
 20. irigator
 21. vreća za led