U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.

MALI PODSJETNIK
ŠTO LIJEČNIK ZAKUPAC U OPĆOJ/OBITELJSKOJ MEDICINI
MORA PRATITI


OBVEZE PREMA HZZO

 • mjesečna izvješća o izvršenim uslugama po vrsti usluga i kategoriji osiguranika
 • izvještaji o bolovanjima s mjesečnom stopom bolovanja i bolovanjem preko 6 mj.
 • evidencija broja potrošenih recepta, uputnica ,izdanih putnih naloga i upućivanja na
  stacionarnu rehabilitaciju te upućivanja na IK-u.
 • godišnji izvještaj o stručnom usavršavanju
 • obavješćivanje u slučaju potrebne zamjene za vrijeme odsutnosti
 • suradnja sa kontrolorom HZZO-a u svezi kontrole poslovanja
 • godišnje izvješćivanje o eventualnom smrtnom slučaju pacijenta u ordinaciji

OBVEZE PREMA HZZJZ

 • godišnja statistička izvješća
 • nabava cjepiva i primjena kalendara cijepljenja
 • izvješćivanje o malignim bolestima
 • izvješćivanje o zaraznom bolestima
 • izvješćivanje o nuspojavama lijekova

OBVEZE PREMA DOMU ZDRAVLJA

 • praćenje i podmirivanje režijskih i drugih troškova temeljem ugovora o zakupu
 • izvješćivanje ravnatelja ustanove o potrebi zamjene
 • učešće u sustavu dežurstva i pripravnosti
 • učešće u stručnim sastancima i edukaciji
 • učešće u edukaciji stažista

OBVEZE IZ REDOVNOG POSLOVANJA

 • nabava lijekova i sanitetskog materijala, uredskog materijala i tiskanica
 • nabava radne odjeće i obuće prema propisima o zaštiti na radu
 • nabava toaletnih i drugih sredstava za čišćenje i dezinfekciju prostora
 • evidencija kroničnih bolesnika i pacijenata na supstitucijskoj terapiji
 • evidencija potrošnje laboratorijskih usluga zbog održavanja limita
 • evidencija troškova prijevoza kod kućnih posjeta
 • traženje i plaćanje zamjene zbog potrebne odsutnosti sa posla
 • podmirivanje obveza za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje osoba i opreme
 • podmirivanje poreznih obveza
 • podmirivanje obvezne članarine za HLK i ostalih neobveznih članarina
 • vođenje računovodstva i isplata obveza prema medicinskoj sestri
 • grupiranje i izdvajanje opasnog otpada
 • održavanje zakupljenog prostora i opreme u uporabnom stanju


Ukoliko poznate još koju zakonom propisanu obvezu, molim vas da nam javite !!