U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.

Financiranje opće medicine u 2001. god.

Poštovani gosp.ministre,

u svezi na Vaš zahtjev dostavljenog mi proračuna mjesečno potrebnih sredstava za tim opće medicine, javljam vam slijedeće:

Proračuni HZZO i oni vršeni u sklopu HDOD-a i Udruge poslodavaca u zdravstvu nisu se nikad slagali, što je razumljivo, jer su nam različiti interesi. Činjenica jest da je došlo do pada potrebne sume na račun novog Zakona o plaćama u javnim službama i Uredbe o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, kojom su najviše oštećeni djelatnici u PZZ. Usporedimo li financijske kalkulacije tima opće medicine prije i poslije Zakona dobivamo slijedeće podatke(kalkulacija je vršena za specijalistu opće medicine i SS medicinsku sestru sa 15 godina staža):

2000. god.

2001. god.

BRUTO PLAĆA LIJEČNIKA
11.612, 33
10.610, 27
BRUTO PLAĆA MED.SESTRE
6.489, 63
4.880, 71
PUTNI TROŠAK-DOLAZAK
310, 00
400, 00
JEDNOKRATNA GOD.NAGRADA
166, 66
166, 66
OSTALE NAKNADE DJELAT.
233, 33
233, 33
OBAVEZNO OSIGURANJE
74, 58
54, 00
ZAKUPNINA
740, 00
740, 00
LIJEKOVI I SANITET.MAT.
577, 86
580, 00
UREDSKI MATERIJAL
163, 73
200, 00
REŽIJSKI TROŠKOVI
504, 21
650, 00
OSIGURANJE OPREME I PROST.
94, 36
80, 00
ODRŽAVANJE ČISTOĆE
300, 00
300, 00
NABAVA SITNOG INVENTARA
106, 75
100, 00

UKUPNO POTREBNA SREDSTVA
21.565, 66
19.144, 97
 
ODNOS SREDSTAVA ZA PLAĆE I TROŠKOVA JE DANAS: 80, 91:19, 09

Dostavljena nam kalkulacija HZZO-a ne odgovara niti da se uzme plaća ugovornog liječnika sa koeficijentom 1, 85 i 15 godina staža, jer bi tada potrebna suma iznosila samo oko 800 kuna manje t.j. točno 18.385, 19 kuna a ne predloženih 16.012, 61 kunu. Naše su kalkulacije rađene na realnim troškovima timova, pa su sa te strane sigurno kvalitetnije.

Temeljem tih podataka samo bi 23% timova primalo dostatna i veća sredstva od potrebnih, dok bi čak 77% timova imalo nedostatna sredstva, od kojih bi se 31% moglo svrstati u one koji imaju od 1-25% manja primanja (7, 8%-5%; 9, 9%-10%; 7, 2% -15%; 7, 9%-20%; 6, 1%-25%;) a čak 46% u one sa više od 25- 90% manjim primanjima (7, 8%-30%; 5, 2%-35%; 5, 4%-40%; 7, 4% -50%; 5, 9%-60%; 3, 6%-70%; 1, 6%-80%; 0, 4%-90%, 0, 2%-100%, 0, 1%-110%)

Na vjerodostojnost tih podataka ukazuju nam brojne pritužbe našeg članstva, na primanja koja ostvaruju, bez obzira na kvalitetu svoga rada i radno opterećenje koje moraju savladati.

Postojeći sustav financiranja putem glavarine je nanio veliku štetu cijelom zdravstvenom sustavu. Mnogi specijalisti opće medicine su se zatekli kod privatizacije u ordinacijama sa manjim brojem pacijenata, pa su ne svojom krivnjom u startu zakinuti na primanjima. Osim toga nije rijetka pojava da ordinacije sa manjim brojem pacijenata zbog socijalne strukture pacijenta imaju daleko više posla od onih sa većim brojem pacijenata, pa su ti kolege dvostruko kažnjeni. Jasno je da u situaciji u kojoj imamo slabo plaćenog i radno opterećenog liječnika ne možemo očekivati kvalitetan rad, što se zatim odražava na cijeli sustav zdravstva.

O tome smo već u detalje mnogo puta pisali, pa da ne duljim, predlažem da se limit HZZO-a
sa 16.000 ispravi na realnih 19.000. To međutim ne rješava postojeću krizu, jer će u sustavu glavarina čak 77% timova imati nedostatna sredstva. Dakle nužno je uvesti radno stimulativni sustav plaćanja (paušal+ cijena x usluga i posebno plaćena preventiva), kojeg smatramo kvalitetnijim od ranije predloženog sustava( glavarina 70%, 20% usluge, 10%preventiva).
Paušalni iznos bi kod tog morao pokrivati barem 50% potrebnih primanja tima, da se dobije garancija za sve ugovorne timove koji rade u općoj medicini, da će moći preživjeti. Tu garanciju je HZZO dužan dati svakom svom ugovornom djelatniku, jer inače ne može očekivati nikakve rezultate rada.

Drugih 50% primanja (od potrebnih 19.000) tim bi ostvario putem glavarine do 30%, putem
usluga (mala kirurgija itd.) sustavom cijena x usluga do 20% i putem preventivne zaštite do 20%.Time bi se primanja tima svela u granice od 60-120% od izračunatih mjesečnih potrebnih sredstava. Osim toga nužno bi bilo granice ugovaranja svesti na optimum od 1200 pacijenata +_ 30%, jer je stručno i moralno neosnovan sadašnji limit od 2040 pacijenata i postojećih čak 12, 4% ordinacija sa većim brojem od 2040 pacijenata, uz oko 800 nezaposlenih liječnika. HZZO mora shvatiti da mu je interes postići kvalitetu zaštite u PZZ, a to ne može imati sa dnevnim prosjekom od 50 pacijenata, u ordinaciji sa 2000 pacijenata.

Taj sustav plaćanja bi automatski isključio sadašnju pojavu otimanja pacijenata i raznih nekolegijalnih postupaka u svrhu pridobivanja novih pacijenata i stvorio bi uvjete za novo zapošljavanje, a prema aproksimativnim proračunima ne bi zahtijevao mnogo veća sredstva.
Jedino sa predloženim sustavom moći ćemo zahtijevati kvalitetu usluga, čije nadgledanje moramo razviti sa potrebnim sustavom kontrole. Sadašnje stanje u kojem većina liječnika opće medicine u Hrvatskoj nema primanja viša od 5000 kuna i uz 20% njih kojima primanja
uglavnom neopravdano (jer to rezultatima rada ne potvrđuju) iznose od 15 - 20.000 kuna je neodrživo i takav sustav nepravedne razdiobe samo još više pogoršava postojeću krizu.
Zato naše društvo zahtjeva Vašu hitnu intervenciju u sustavu financiranja opće medicine, koji je u PZZ najlošije riješen. Nužne su zato financijske simulacije HZZO-a za nekoliko predloženih modela, kako bi se točno ustanovila potrebna sredstva i kako bi se najbezbolnije po cijeli sustav zdravstva preusmjerila potrebna sredstva u PZZ.


S poštovanjem uz srdačan pozdrav
Predsjednik HDOD-HLZ
Prim.mr.sc.Bruno Mazzi dr.med.