U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.

Analgezija maligne boli kao hitno stanje

Dragana Mijatović, Aleksandra Šurdonja

Sažetak:

Bol u malignoj bolesti nema patofiziološke specifičnosti, a mješavina je nocicepcijske, neuropatske, simpatičke i psihogene vrste boli.
Liječenje boli u malignoj bolesti provodi se prema multimodalnom principu analgezije, odnosno ono je višestruko i to kao: medikamentozno, rentgentsko, citostatičko, kirurško, fizikalno i psihološko. Cilj našeg rada je analizirati pojavnost i način zbrinjavanja oboljelih od zloćudne bolesti s manifestacijom maligne boli. U cilju procjene učinkovitosti liječenja maligne boli analizirali smo vrstu i način primjene lijekova.Podaci o oboljelima od zloćudne bolesti s manifestacijom maligne boli dobiveni su retrospektivnom analizom evidencijskih lista Hitne medicinske pomoći Umag u razdoblju od 01. siječnja 1996. godine do 31. prosinca 2001. godine.
Prema rezultatima istraživanja u navedenom razdoblju na Hitnoj medicinskoj pomoći Umag ukupno je zbrinuto 143 oboljelih od zloćudne bolesti s manifestacijom maligne boli. Najčešće su to bili bolesnici s malignom neoplazmom respiratornog trakta (18,89%), zatim bolesnici s malignom neoplazmom tankog i debelog crijeva (15,39%). Maligna bol se najčešće javljala u muškaraca prosječne dobi od 64 godine.Bolesnici su najčešće pregledavani u kućnim posjetima (85,32%). U liječenju maligne boli najčešće je primjenjivana kombinacija neopioidnih i opioidnih analgetika i to parenteralnim putem (37,77%). Čisti opioidni analgetici su rjeđe korišteni (4,89).
Možemo zaključiti da je učestalost pojavljivanja manifestacije boli najčešća u bolesnika s malignom neoplazmom donjih dišnih putova, te tankog i debelog crijeva, a da je bol uspješno kupirana u kućnim posjetima tih bolesnika.

...

Napomena:

Potpuni članak možete dobiti na sljedećoj adresi: Analgezija maligne boli kao hitno stanje. Dokument je dan kao MS Word™ dokument koji smo arhivirali u ZIP arhivu radi manjeg zauzeća prostora i bržeg preuzimanja sa stranica HDOD-a.