U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.

Kako kontrolirati svoj rad u ordinaciji obiteljske medicine ?

Prim. mr.sc. Bruno Mazzi dr.med., spec. opće med.

Sažetak:

U članku se na temelju vlastitog iskustva i saznanja iz stručne literature iznose vrijednosti nadzora nad vlastitim radom i elementi takvog nadzora. Ističe se čime sve moramo raspolagati da bi mogli vršiti procjenu vlastitog rada, od prostornih uvjeta, opreme, edukacije i znanja, propisanih mjera zdravstvene zaštite, stimulativnih financijskih mjera i ugovornih obveza do zakonskih propisa. Samoprocjena se smatra bitnim preduvjetom kvalitetnog načina rada, jer ako ne raspolažemo podacima o tome što i kako radimo ne možemo vršiti niti analizu i procjenu tog rada i na kraju i poboljšati svoj rad. Zato nam je samo kontinuiranim nadzorom nad vlastitim radom omogućeno utvrđivanje spoznaje o vrijednosti pojedinih parametara kvalitete rada i prosuđivanje o vlastitim rezultatima što je najpoticajniji način poboljšanja vlastitog rada.


Napomena:

Potpuni članak možete dobiti na sljedećoj adresi: Kako kontrolirati svoj rad. Dokument je dan u Adobe Acrobat™ (PDF) formatu.