U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.

PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

(članak predstavlja izvadak iz pravilnika
objavljenog u
Narodnim Novinama 90/2004)

 

SANITARNO TEHNIČKI I HIGIJENSKI UVJETI

GRAĐEVINA u kojoj se nalaze prostorije za obavljanje zdravstvene djelatnosti mora udovoljavati slijedećim sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima:

 • mora biti izgrađena od čvrstog materijala

 • mora biti smještena na pristupačnom terenu

 • ne smije biti izložena onečišćenju i buci iznad dopuštenih vrijednosti

 • moraju biti zračne i imati mogućnost provjetravanja

 • moraju imati trajno riješen izvor zagrijavanja koji udovoljava standardima

 • visina prostorija mora biti najmanje 260 cm

 • moraju biti osigurana parkirališna mjesta i pristup invalidnim osobama

PROSTORIJE za pregled

 • moraju biti zvučno izolirane

 • moraju udovoljavati svim propisima o vodoopskrbi, odvodnji otpadnih voda električnim, plinovodnim i drugim instalacijama i protupožarnoj zaštiti.

 • u njima se mora se osigurati odlaganje medicinskog i drugog otpada u adekvatnim spremnicima

 • moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svijetla, a ako to nije moguće umjetnom rasvjetom jačine 250-500 luksa u ordinaciji, 70-100 luksa u drugim prostorijama i 40 luksa na hodnicima i stubištima

 • vrata, zidovi i stropovi moraju biti glatkih površina otpornih na pranje

 • prozori moraju omogućavati zračenje i čišćenje

 • podovi se moraju lako održavati i čistiti

 • previjalište, ordinacija i sanitarni čvor moraju imati umivaonik s toplom i hladnom vodom, tekućim sapunom, jednokratnim ručnicima ili sušilom

 • vrata sanitarnog čvora za bolesnike moraju imati najmanje 110 cm i otvarati se prema van, a u prostoriji se moraju na zidu nalaziti rukohvati.

 • Prostorije se ne mogu koristiti za stambene ili druge namjene

 • Na građevini u kojoj se obavlja zdravstvena djelatnost treba u roku od 8 dana od dobivanja rješenja istaknuti ploču sa nazivom djelatnosti sukladno rješenju Ministra i radno vrijeme. 

OPREMA

 • lako zapaljive tvari i kemikalije se moraju čuvati u originalnoj ambalaži u metalnom ormaru ili posebnoj prostoriji

 • komplet lijekova za anafilaktički šok i ostali ampulirani lijekovi se moraju čuvati u ordinaciji,a lijekovi koji sadrže opojne droge u zaključanoj metalnoj kasi uz vođenje evidencije.

 • Medicinsko tehnička oprema mora imati europski certifikat (CE) i potvrdu o redovitom servisiranju

 

UVJETI U POGLEDU PROSTORA OPREME I PROSTORA ZA DJELATNOSTdopunjeno

Prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 121/03)

Prostorni uvjeti:

 • Prostorija za pregled pacijenata –najmanje 12m2 (3x4)

 • Prostorija za malu kirurgiju-najmanje 12m2

 • Prostorija za medicinsku sestru-najmanje 12m2

 • Prostor za medicinsku dokumentaciju

 • Čekaonica –najmanje 9m2(3x3)

 • Sanitarni čvor za zaposlenike

 • Sanitarni čvor za pacijente-širina vrata 110cm i rukohvati uz nužnik

 • Ako su mala djeca u zaštiti-prostorija za izolaciju 9m2(3x3)

 • Grupna praksa može imati zajedničku čekaonicu i sanitarni čvor s pristupom iz čekaonice

Oprema ordinacije:

 • Metalni ormari sa ključem za dokumentaciju-kartoteku

 • Radni stol za liječnika i sestru sa pokretnim stolicama i mogućnošću podešavanja visine

 • Stolica za pregled pacijenta na vijak u ordinaciji liječnika

 • Garderobne vješalice kod liječnika i sestre

 • Telefon u prostorima liječnika i sestre

 • Ležaj za pregled pacijenta

 • Ormar za instrumente i lijekove

 • Stolić za instrumente

 • Plastična posuda za medicinski otpad i posude za drugi otpad

 • Tlakomjer na živu s različitim manšetama

 • Toplomjer 2kom.

 • Fonendoskop

 • Špatule za pregled ždrijela za jednokratnu i višekratnu upotrebu

 • Posuda za čiste i nečiste špatule

 • Plahte za jednokratnu upotrebu

 • Rukavice za jednokratnu upotrebu i maske za jednokratnu upotrebu

 • Zaštitne naočale

 • Komplet lijekova za terapiju anafilaktičkog šoka

 • Ampulirani lijekovi i infuzije

 • Vaga do 200 kg

 • Visinomjer

 • Suhi sterilizator

 • Hladnjak s termometrom

 • Zglobni stolni reflektor

 • Lupa, doktorska torba, pokrivač, pribor za brijanje, vrećica za led, termofor

 • Reflektor na stalku

 • Stalak za infuzije

 • Negatoskop

 • Aparat za davanje kisika s bocom i rezervnom bocom kisika

 • Ekg s defibrilatorom

 • Po dva tubusa za dijete i odraslog

 • Otoskop

 • Oftalmoskop

 • Čeono ogledalo s ogledalom za grkljan

 • Stakleni štapići ili instrument za everziju kapka

 • Lanceta za paracentezu

 • Tablice za ispitivanje oštrine vida i boja

 • Spekulumi za pregled nosa ili rinoskop

 • Štrcaljka ili pulsni aparat za ispiranje uha

 • Platneni metar

 • Ručna baterijska lampa

 • Perkusijski čekić

 • Metalni bubnjevi ,posude za instrumente s poklopcem

 • Posude za vatu s poklopcem

 • Bubrežnjak inox tri komada

 • Setovi za infuzije i bebi set

 • Gumirano platno

 • Komprese ,vata i zavojni materijal

 • Kateteri za jednokratnu upotrebu

 • Štrcaljke i igle raznih veličina za jednokratnu upotrebu

 • Pribor za uzimanje uzoraka za biokemijske i mikrobiološke pretrage

 • Glukometar i test trake za urin

 • Esmarch-elastična traka za podvezivanje

 • Pribor za ispiranje želuca

 • Kirurški instrumenti-anatomske i kirurške pincete, držač za instrumente, iglodržač, kirurške igle i konci, sonde, skalpeli, kirurške škare, pribor za obavljanje kirurških zahvata u lokalnoj anesteziji, pribor za punkciju i blokade, aspirator, hvataljka za jezik

 • Ako su u zaštiti djeca potrebno je imati korito za mjerenje dužine, vagu za dojenčad, vagu s visnomjerom za djecu, inhalator,stol za previjanje dojenčadi.

 • Kod z.z. žena - ginekološki stol, reflektor, prednji i stražnji vaginalni spekulum, mikroskop, pribor za uzimanje vaginalnih i cervikalnih briseva, drveni stetoskop, irigator, pelvimetar, pribor za uzimanje brisa po Papanicolau i određivanje stupnja čistoće, pribor za fiksaciju citoloških preparata i slanje na pretrage.

 • Za određivanje radne sposobnosti - dinamometar, kaliper, spirometar, zaporni sat, test audiometar, otrtoreter, alkotest, set testova za droge.

 • Pisača mašina ili PC

 

Pravilnik je u primjeni od 10 srpnja 2004.

 

Pripremio
Predsjednik HDOD-HLZ
Prim.mr.sc.dr.Bruno Mazzi