U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.

Korupcija u zdravstvu - navika ili posljedica?

Prim. mr.sc. Bruno Mazzi dr.med., spec. opće med.

Sažetak:

Korupcija u našem društvu, top tema je današnjice. Hrvatski Sabor je donio i Nacionalni program suzbijanja korupcije od 2006-2008. god.u skladu sa ratificiranom konvencijom UN-a o sprječavanju korupcije iz 2005.god. U svezi s time donesen je i cijeli paket antikoruptivnih zakona (zakon o USKOK-u, Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Zakon o odgovornosti pravnih osoba, Zakon o sprječavanju pranja novca, Zakon o zaštiti svjedoka, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o pravu pristupa informacijama) i uvela je HITRO.HR u svrhu ubrzavanja svih postupaka i pristup informacijama svih državnih ustanova na internetu. Također, zacrtani su preventivni programi za pravosuđe, zdravstvo, lokalnu samoupravu, politiku i javnu upravu, gospodarstvo, te znanost-obrazovanje i šport.

...

Nažalost te su mjere samo dio potrebnih preventivnih aktivnosti društva, koje bez sagledavanja i rješavanja osnovne problematike ne mogu proizvesti željeni efekt.

...

Napomena:

Potpuni članak možete dobiti na sljedećoj adresi: Korupcija u zdravstvu - navika ili posljedica. Dokument je dan u Adobe Acrobat™ (PDF) formatu.