U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.
 
 

PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
IZ OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
(NN 30/2002)


PROGRAM MJERA Z. Z. U OPĆOJ/OBITELJSKOJ MEDICINI

1. PROMICANJE ZDRAVLJA, PROVOĐENJE ZDRAVSTVENOG ODGOJA I PROSVJEĆIVANJE STANOVNIŠTVA
Zdravstveni odgoj, raspodjela edukacijskog materijala, savjetodavno prosvjećivanje (nepušenje, pravilna prehrana, redovna tjelesna aktivnost, prevencija ovisnosti, odgovorno spolno ponašanje, unapređenje duševnog zdravlja, poticanje odgovornosti za vlastito zdravlja, mijenjanje štetnih navika, organiziranje grupnog liječenja, suzaštite i samozaštite)

2. SKRB O OSOBAMA S POVEĆANIM RIZIKOM PO ZDRAVLJE
Evidentiranje osoba s povećanim rizikom po zdravlje (popis starijih od 65 god., popis starijih od 45 god., popis pušača, etiličara, pretilih, ovisnika, samaca, profesionalno ugroženih)-praćenje socijalnih obiteljskih profesionalnih i drugih zdravstvenih rizika pacijenata, planirani sistematski preventivni rad.

3. PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI
Rano otkrivanje, kontinuirana skrb nad kroničarima, registri adipoznih, pušača, hipertoničara, hiperlipidemičara, dijabetičara, malignih bolesti, psihički oboljelih, epileptičara.

4. PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI
Preventivni pregled kože, pregled dojki, digitorektalni pregled za starije od 45 god.,

5. PREVENCIJA OZLJEDA
Otkrivanje osoba s rizikom, poticanje samozaštitnih i zaštitnih mjera, zaštita na radu i prometu, odmoru itd.

6. SKRB O OSOBAMA STARIJIM OD 65 GOD.
Sistematski u 45 i 65 god. Cijepljenje protiv gripe, prevencija tetanusa

7. PREVENCIJA I LIJEČENJE ZARAZNIH BOLESTI
Zdravstveno prosvjećivanje, protuepidemijske mjere, kontrola kliconoštva

8. PLANIRANJE OBITELJI
Informiranje o načelima planiranja obitelji i kontracepciji, sudjelovanje u rješavanju neplodnosti, usvajanju djece

9. DIJAGNOSTIKA, LIJEČENJE I REHABILITACIJA

 • DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE
  Pružanjem kvalitetne z.z. u ambulanti i kući bolesnika, skrb za terminalne bolesnike, suradnja sa ustanovama za predškolski odgoj, školama, poslodavcima, domovima umirovljenika.

 • UPUĆIVANJE I AKTIVNA SURADNJA SA LAB, S.K. I BOL. ZAŠTITOM
  Konzilijarni pregledi, dijagnostika, terapija, rehabilitacija, bolničko liječenje

 • KUĆNE POSJETE I KUĆNO LIJEČENJE
  Na poziv pacijenta ili bez poziva-programirano, suradnja sa patronažom i kućnom njegom

 • REHABILITACIJA
  U dogovoru sa potrebnim specijalistom i sukladno općim aktima HZZO

 • PRUŽANJE HMP- Na mjestu događaja i u ambulanti

10. OSTALE MJERE

 • Ocjena privremene nesposobnosti za rad,

 • pregled i upućivanje naLK ili IK

 • Suradnja na razini PZZ(u zaštiti radnika i ugroženih skupina stanovništva)

 • Suradnja u promicanju zdravlja(prosvjeta, crvrni križ, komunalne djelatnosti, soc.zaštita)

 • Registriranje, evidentiranje, izvještavanje i evaluacija rada(kroničara, zaraznih bol., malignoma, ozljeda na radu, morbiditeta, bolovanja.)