U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.

MALI PODSJETNIK


LATINSKE KRATICE U FARMACIJI

a.a. - ana partes aequales ( na jednake dijelove)

a.c. - ante cibum (prije jela)

b.d. - bis die ( dvaput dnevno)

m.f. - misce fiat...... (promješaj da bude)

o.d.  - omni die (svaki dan)

p.c. - post cibum (nakon jela)

q.d.s. - quarter die sumendus (4 x na dan)

q.q.h. - quarta quaque hora (svaka 4 sata)

q.s.  – quantum satis  (koliko je potrebno)

t.d.s. - ter die sumendus (3x dnevno)