pretraživanje site-a::
Upit:
U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.
Program rada HDOD-a za 2006. godinu
27. listopada 2005.

 

PROGRAM RADA HDOD-A ZA 2006. GOD.

Društvo će se u narednom periodu u svom radu fokusirati ka ostvarenju sljedećih ciljeva:

1. Rad na povećanju broja članova i otvaranju novih Ogranaka društva te na većoj aktivnosti te pokretanju članstva na aktivno učešće u radu društva.

2. Veće učešće članstva u popunjavanju Web stranica i međusobnom komuniciranju.

Web adresa: www.hdod.net.
Korisne e-mail adrese za komunikaciju sa nama su:

predsjednik@hdod.net - predsjednik društva
tajnik@hdod.net - tajnik društva
webmaster@hdod.net - administrator web stranica

3. Organizacija godišnjeg kongresa i organizacija stručnih predavanja sa farmaceutskom industrijom.

4. Aktiviranje članstva na stručni rad i objavljivanje radova u časopisima Medicina Familiaris, Medixu, Liječničkom vjesniku HLZ i Liječničkim novinama H.L.K., te na pisanje radova za godišnji Kongres.

5. Redovno oglašavanje u medijima o najaktualnijim temama iz PZZ i organizacije zdravstva i praćenje svih događanja u zdravstvu.

6. Kontinuirana suradnja sa Glavnim odborom HLZ , drugim tijelima i društvima HLZ.

7. Kontinuirana suradnja sa Ministarstvom zdravstva, HLK, Katedrom za obiteljsku medicinu, HUOM-om, HLS-om i HZZO-om, Udrugom zakupaca i UPUZ-om, HKMS.

8.Aktivno učestvovanje u svim komisijama i radnim grupama koje rade na reorganizaciji PZZ.