home novosti kontakt mapa weba
U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.
medix

PROGRAM XX. DIGITALNOG KONGRESA
HDOD-HLZ

Cjelokupni kongres biti će dostupan na platformi HDOD-a edu.lom.hr od 15. listopada 2020. od 12:00, kroz period od 3 mjeseca i nema vremenskog ograničenja pregledavanja sadržaja te iz tog razloga nema klasičnog programa kroz datume. Liječnici se mogu prijaviti na kongres kroz cijelo vrijeme aktivnosti kongresa na platformi.

ZNANSTVENI ODBOR KONGRESA:
Predsjednik znanstvenog odbora: Prof.dr.sc. Milica Katić,dr.med.
Članovi: Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, dr.med., Prim.mr.sc. Bruno Mazzi, dr.med., Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr.med., Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić, dr.med., Dr.sc. Ksenija Kranjčević, dr.med., Dr.sc. Jasna Vučak, dr.med., Dr.sc. Valerija Bralić Lang, Doc.dr.sc. Antonija Balenović, Prof.dr.sc. Sanda Pribić, dr.med., Prof.dr.sc. Đurđica Kašuba Lazić, dr.med., Dragan Soldo, dr.med.

ORGANIZACIJSKI ODBOR KONGRESA:
Predsjednik organizacijskog odbora: Dragan Soldo, dr.med.
Članovi: Prof.dr.sc. Milica Katić, dr.med., Prof.dr.sc. Đurđica Kašuba Lazić, dr.med., Prim.mr.sc. Bruno Mazzi, dr.med., Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med, Daniel Ferlin, dr.med., Kristina Poljski, dr.med., Karmela Bonassin, dr.med., Željko Maljak, dr.med., Vanja Pintarić Japec, dr.med.

TEHNIČKI ORGANIZATORI KONGRESA:
LIPID GRUPA d.o.o., Jarunska 23 a, 10000 Zagreb
Kontakt: Maja Marković, Tel: +385 91 620 0489
E-mail: info@lipid-grupa.hr

Tehnički organizator za digitalno sponzorstvo: AGENTIUS d.o.o.


Biološki lijekovi u obiteljskoj medicini

09:00 OKRUGLI STOL / MSD
Akademik Davor Miličić, Prof.dr.sc. Bojan Jelaković, Doc.dr.sc. Marija Santini, Doc.dr.sc. Dario Rahelić, Doc.dr.sc. Gordana Pavliša Moderator; Dragan Soldo, dr.med.
Prevencija pneumokokne bolesti u odraslih osoba s kroničnim bolestima
10:00 SATELITSKI SIMPOZIJ / REMEDIA
Prof.dr.sc. Romana Čeović, dr.med.
Ekcem i psorijaza-nove terapijske mogućnosti
10:30 Kristina Poljski, dr. med.
Osobitosti primjene bioloških lijekova u obiteljskoj medicini
11:00 SATELITSKI SIMPOZIJ / AMGEN
Daniel Lovrić, dr.med.
Koronarni događaji u mlađoj populaciji
11:30 Karmela Bonassin, dr. med.
Reumatoidni artritis i koronavirus 19 infekcija
12:00 SATELITSKI SIMPOZIJ / NOVARTIS
Maristela Stojić, dr.med.
Migrena - Timski rad neurologa i liječnika obiteljske medicine u prepoznavanju i liječenju
12:30 SATELITSKI SIMPOZIJ / SOBI
Prof. dr. sc. Silva Zupančić Šalek
Kako liječimo hemofiliju danas?
13:00 SATELITSKI SIMPOZIJ / SOBI
Prof. dr. sc. Ernest Bilić
Kako aplikacija Florio može pomoći oboljelima od hemofilije?
13:00 SATELITSKI SIMPOZIJ / PFIZER
Dragan Soldo, dr.med.
Dalteparin u liječenju i prevenciji venske tromboembolije
13:35 Dr.sc. Vlatka Čavka
HPV – Od infekcije do prevencije

 

Komplikacije šećerne bolesti

9:00 DEBATA / BOEHRINGER INGELHEIM
Prim.dr.sc. Darko Počanić, Prim.dr.sc. Valerija Bralić Lang, Prim.dr.sc. Andreja Marić Moderator, Dragan Soldo, dr.med.
Što LOM može učiniti za bolesnika sa ŠBT2?
10:00 Prof.dr.sc. Ingrid Prkačin
Dijabetička nefropatija
10:30 SATELITSKI SIMPOZIJ / NOVONORDISK
Doc.dr.sc. Maja Cigrovski Berković
Inovativni pristup u liječenju šećerne bolesti tipa 2
Davorka Herman Mahečić, dr.med.
Kako semaglutid mijenja pristup liječenju šećerne bolesti tipa 2?
11:00 Doc.dr.sc Ksenija Kranjčević
Liječenje boli u bolesnika s dijabetičkom polineuropatijom
11:30 SATELITSKI SIMPOZIJ / SANOFI
Doc.dr.sc. Tomislav Božek
Što je prava kombinacija za naše bolesnike?
Tanja Miličević, dr.med.
"2 litle 2 late" : Praktične strane liječenja fiksnom kombinacijom
12:00 Davorka Herman Mahečić, dr.med.
Peroralna terapija i komplikacije šećerne bolesti
12:20 Vanja Pintarić Japec, dr.med.
Interakcije oralnih hipoglikemika
12:40 SATELITSKI SIMPOZIJ / MSD
Doc.dr.sc. Sanja Klobučar Majanović
Izazovi liječenja i kontrole pacijenate sa šećernom bolesti tipa 2 u vrijeme COVID-19 pandemije
13:15 Tamara Fable, dr.med.
Mišićno-koštane komplikacije šećerne bolesti
13:30 Željko Maljak, dr.med.
Uloga LOM-a u pravovremenom otkrivanju i liječenju dijabetičke polineuropatije
13:45 SATELITSKI SIMPOZIJ / ABBOTT
Prof.dr.sc. Željko Krznarić
Šarm nutritivne procjene da daljinu – telemedicinski alati za procjenu nutritivnog statusa
Prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender
"Find – feed – follow" R-MAPP: protokol za procjenu nutritivnog statusa i propisivanje nutritivne potpore na daljinu
14:15 Dr.sc. Tamara Sinožić
Zbrinjavanje dijabetičkog stopala u ambulanti obiteljskog liječnika
14:30 Mario Furač, dr.med.
Izazovi liječenja inzulinom u ordinaciji obiteljske medicine

 

Sekundarna prevencija kardiovaskularnih bolesti

9:00 DEBATA / SANDOZ
Prim.dr.sc. Darko Počanić, Doc.dr.sc. Tomislav Božek, Dr.sc. Tonko Gulin, Suzana Kumbrija, dr.med., Tatjana Cikač, dr.med.
"Postoji li rješenje za opasnu trojku?" Što je za pacijenta opasnije – Hipertenzija, hiperlipidemija ili šećerna bolest
10:00 Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković
Sekundarna prevencija kardiovaskularnih bolesti
10:30 SATELITSKI SIMPOZIJ / SERVIER
Prim. Mislav Klobučić dr.med.
Angina pektoris - bolest s mnogo lica
10:45 SATELITSKI SIMPOZIJ / SERVIER
Dr.sc. Davor Primc, dr.med.
Liječenje vena i hemoroida – što je novo u 2020.?
11:00 SATELITSKI SIMPOZIJ / SANOFI
Doc.dr.sc. Ivan Pećin
ESC smjernice za liječenje dislipidemija 2019. u kliničkoj praksi
Irena Ivanac Vranešić, dr.med.
Odyssey Outcomes: Praluent – pomicanje granica u snižavanju KV rizika
11:30 Prim.dr.sc. Valerija Bralić Lang
Nove spoznaje u prevenciji i liječenju kardiovaskularnih bolesti kod oboljelih od šećerne bolesti – uloga liječnika obiteljske medicine
12:00 SATELITSKI SIMPOZIJ / PFIZER
Doc.dr.sc. Šime Manola
Nove smjernice u liječenju bolesnika s FA-om
Prof.dr.sc. Ljiljana Banfić
Kako pristupiti liječenju bolesnika s DVT-om
Prim.dr.sc. Valerija Bralić Lang
Svakodnevni bolesnik u odinaciji LOM-a
12:40 SATELITSKI SIMPOZIJ / NOVARTIS
Doc.dr.sc. Mathias Trbušić
Zašto je Entresto standardna terapija u liječenju bolesnika s kroničnim srčanim zatajivanjem
13:10 SATELITSKI SIMPOZIJ / SANOFI
Prof.dr.sc. Martina Lovrić Benčić
HOPE - Posvećenost bolesnicima s hipertenzijom
13:25 SATELITSKI SIMPOZIJ / BOEHRINGER INGELHEIM
Prim. Jelena Ostojić
Molekula i/ili inhaler- što je važno u liječenju KOPB-a
13:40 SATELITSKI SIMPOZIJ / JGL
Doc.dr.sc. Vjekoslav Radeljić
Antiagregacija i antikoagulacija u 2020.
14:00 SATELITSKI SIMPOZIJ / ABBOTT
Prim.dr.sc. Ivan Cvjetko
Utjecaj enteralne prehrane na mehanizam cijeljenja rana
14:30 Doc.dr.sc. Jasna Vučak
Mjesto i uloga LOM-a u sekundarnoj prevenciji KVB

 

Bolesnik s psihozom i uloga liječnika obiteljske medicine

9:00 Prof.dr.sc. Igor Švab
Psihotični bolesnik u ordinaciji liječnika obiteljske medicine
9:30 Hrvoje Handl, dr.med.
Kratak pogled u psihodinamske korijene psihoze
10:00 Prim.Doc.dr.sc. Branka Restek Petrović
Psihoterapija psihoza
10:30 Doc.dr.sc. Domagoj Vidović
Indikacije za hospitalizaciju psihotičnog bolesnika i prisilna hospitalizacija
11:00 Jelena Soldo, dr.med.
Psihički poremećaj s tisuću lica
11:20 Nataša Ivković, dr.med.
Pacijent s psihozom u ambulanti liječnika obiteljske medicine tijekom pandemije COVID-19
11:40 Uršula Fabijanić, dr.med.
Poteškoće u komunikaciji s psihotičnim pacijentom – Prikaz slučaja
12:00 Anja Stanović, dr.med.
Organski uzroci psihotičnih poremećaja
12:20 Anja Tiljak Lucić, dr.med.
Skrb o psihotičnim pacijentima i prikaz stambene zajednice za psihijatrijske bolesnike

 

Slobodne teme

9:00 SATELITSKI SIMPOZIJ / AMGEN
Prof.dr.sc. Ines Brajac
Apremilast kod bolesnika s umjerenom psorijazom - uloga liječnika obiteljske medicine?
09:30 Prof.dr.sc. Milica Katić
Kriza obiteljske medicine- kako dalje?
10:00 Dragan Soldo, dr.med.
Treba li nam reforma PZZ-a ili nam trebaju liječnici i korektne cijene usluga
10:40 Srebrenka Mesić, dr.med.
Ocjena privremene nesposobnosti za rad kod zaraznih bolesti
11:00 Prof.dr.sc. Srđana Telarović
Kako prepoznati ekstrapiramidalne bolesti
11:30 Vanja Pintarić Japec, dr.med.
Rad liječnika obiteljske medicine u okviru pandemije COVID19
11:50 Vedrana Vlahović, dr.med.
BPPV - postavljanje dijagnoze i liječenje u ambulanti LOM-a
12:10 Tina Zavidić, dr.med.
Procjena nesanice u obiteljskoj medicini
12:30 Doc.dr.sc. Mislav Čavka, dr.med.
Mogućnost prikaza neuralnih struktura podlaktice visokofrekventnim UZV-om

 

RADIONICE

Za svaku radionicu biti će osigurani online sastanci s predavačima za raspravu i postavljanje pitanja

  Kako položiti specijalistički ispit / HDOD
Doc.dr.sc. Venija Cerovečki Nekić, Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak
  KMAT / HDOD
Doc.dr.sc. Vjekoslav Radeljić
  Holter EKG-a / HDOD
Doc.dr.sc. Vjekoslav Radeljić
  Inovativan pristup liječenju osteoporoze / AMGEN
Prim.dr.sc. Maja Baretić, Dragan Soldo, dr.med.
  Pravilan pristup u dijagnostici i liječenju upalnih križobolja / ABBVIE
Prof.dr.sc. Branimir Anić, Dragan Soldo, dr.med.
  Važnost pravodobnog dijagnosticiranja i liječenja hidradenitisa suppurativa / ABBVIE
Prof.dr.sc. Zrinka Bukvić Mokos, Anamaria Balić, dr.med.
  Psorijaza – Nove mogućnosti liječenja / ABBVIE
Prof.dr.sc. Romana Čeović

BODOVANJE
 
Kongres će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.
Sve radionice dodatno se boduju prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.

ZBORNIK

Svi sudionici kongresa dobit će tiskani zbornik s radovima na kućnu adresu

PARTNERI
IDZ logoMedixDZ ZG Centar logo
ŠNZ Andrija Štampar logoSalvus logo


ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA
DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR
ŠKOLA NARODNOG ZDRAVLJA ANDRIJA ŠTAMPAR
MEDIJSKI POKROVITELJ KONGRESA - ČASOPIS MEDIX
DIGITALNI SPONZOR KONGRESA - AGENTIUS