home novosti kontakt mapa weba
U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.
medix
PROGRAM XIX. KONGRESA HDOD - HLZ
OPATIJA - HOTEL ROYAL - 4 OPATIJSKA CVIJETA, 26.9. – 29.9.2019.

ZNANSTVENI ODBOR KONGRESA:
Predsjednik znanstvenog odbora: Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med.
Članovi: Prof.dr.sc. Milica Katić, dr.med., Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, dr.med., Prim.mr.sc. Bruno Mazzi, dr.med., Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr.med., Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić, dr.med., dr.sc. Ksenija Kranjčević, dr.med., dr.sc. Valerija Bralić Lang, doc.dr.sc. Antonija Balenović, Prof.dr.sc. Sanda Pribić, dr.med., Prof.dr.sc. Đurđica Kašuba Lazić, dr.med., Dragan Soldo, dr.med.

ORGANIZACIJSKI ODBOR KONGRESA:
Predsjednik organizacijskog odbora: Dragan Soldo, dr.med.
Članovi: Prof.dr.sc. Milica Katić, dr.med., Prof.dr.sc. Đurđica Kašuba Lazić, dr.med., Prim.mr.sc. Bruno Mazzi, dr.med., Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med, Daniel Ferlin, dr.med., Kristina Poljski, dr.med., Karmela Bonassin, dr.med., Željko Maljak, dr.med., Vanja Pintarić Japec, dr.med.

TEHNIČKI ORGANIZATORI KONGRESA:
LIPID GRUPA d.o.o., Jarunska 23 a, 10000 Zagreb
Kontakt: Antonija Podobnik, Tel: +385 91 620 0489
E-mail: info@lipid-grupa.hr

Tehnički organizator za digitalno sponzorstvo: AGENTIUS d.o.o.

ČETVRTAK, 26. RUJNA

13:00 Registracija sudionika
 

Radno predsjedništvo:
Dragan Soldo, dr.med.
Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med.
Karmela Bonassin, dr.med.

14:00 POZDRAVNA RIJEČ PREDSJEDNIKA DRUŠTVA
14:05 Marija Mihaljević Nadramija, dr.med.
Pretilost u dječjoj dobi - Prikaz slučaja
14:25 Tamara Fable, dr.med.
Glavobolja uzrokovana prekomjernom upotrebom lijekova - učestalost i značenje
14:45 Jelena Soldo, dr.med.
Poremećaji ličnosti u stvarnom i virtualnom životu
15:05 Sunčana Vlah, dr.med.
Zanemareni rizici za sigurnost bolesnika u svakodnevnom radu liječnika obiteljske medicine
15:25 Iva Jurčević, dr.med.
Nasilje nad mladim liječnicima u ordinaciji obiteljske medicine u Hrvatskoj
15:45 Katarina Badrov, dr.med.
Kako komunicirati sa pacijentom u akutnom stresu
16:05 Antea Džapo, dr.med.
Bolesnik s upalnom reumatskom bolesti u ordinaciji obiteljske medicine
16:25 Mirjana Resanović, dr.med.
Fibromijalgični sindrom
   
16:45 POSTER SEKCIJA
   
16:45 PAUZA ZA KAVU
   
17:30 SASTANAK UPRAVNOG ODBORA HDOD-a
   
19:00 SVEČANO OTVARANJEDVORANA HOTELA ROYAL
   
20:00 VEČERA
   
21:00 PIĆE DOBRODOŠLICE - HOTEL CONTINENTAL

 
PETAK, 27. RUJNA

08:00 Registracija sudionika
 

Radno predsjedništvo:
Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, dr.med.
Prof.dr.sc. Ines Diminić Lisica, dr.med.
Prof.dr.sc. Milica Katić, dr.med.

9:00 Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, dr.med.
Izvanzglobne reumatske bolesti u obiteljskoj medicini
9:20 Doc.dr.sc. Višnja Prus, dr.med.
Novosti u dijagnostici i liječenju reumatoidnog artritisa
9:40 Prof.dr.sc. Ines Diminić Lisica, dr.med.
Bolesnik s mišićno-koštanom boli u obiteljskoj medicini
9:50 Karmela Bonassin, dr.med.
Biološki lijekovi u liječenju reumatoloških bolesnika
10:10 SATELITSKI SIMPOZIJ - MAKPHARM
Dr.sc. Barbara Barun, dr.med.
Dnevna pospanost – Kada posumnjati na narkolepsiju
10:30 SATELITSKI SIMPOZIJ - SANOFI
Dr.sc. Barbara Barun, dr.med.
Liječenje reumatoidnog artritisa – Kevzara (sarilumab)
   
10:55 PAUZA ZA KAVU
 

Radno predsjedništvo:
Daniel Ferlin, dr.med.
Dragan Soldo, dr.med.
Dr.sc. Valerija Bralić Lang, dr.med.

   
11:30 SATELITSKI SIMPOZIJ - BOEHRINGER-INGELHEIM
Dr.sc. Jelena Ostojić. dr.med.
Krešimir Milas, dr.med.
Bolesnik s multimorbiditetom u ordinaciji liječnika obiteljske medicine
   
12:00 DEBATA - BOEHRINGER-INGELHEIM
Dr.sc. Valerija Bralić Lang, dr.med.
Prim. Darko Počanić, dr.med.
Daniela Fabris Vitković, dr.med.

Kako možemo utjecati na kvalitetu života bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2?

Moderator: Dragan Soldo, dr.med.

   
13:00 RUČAK
 

Radno predsjedništvo:
Karmela Bonassin, dr.med.
Željko Maljak, dr.med.
Vanja Pintarić Japec, dr.med.

14:00 Prof.dr.sc. Igor Švab
Česti posjetitelji ambulante obiteljske medicine
14:20 Dragan Soldo, dr.med.
Izazovi cijepljenja u 21. stoljeću
14:40 Srebrenka Mesić, dr.med.
Ocjena privremene nesposobnosti za rad – Križobolja
   
15:00 SATELITSKI SIMPOZIJ - FRESENIUS KABI + RADIONICA
Ivan Lerotić, dr.med.
Dragan Soldo, dr.med.

Kako odabrati pravi enteralni pripravak
   
16:15 RADIONICA - DVORANA 1A KONGRESNI CENTAR
Marina Oljača Pribanić, dr.med.
Martina Špoljar Petrušić, dr.med.

Bolesti s osipom
   

 
SUBOTA, 28. RUJNA

08:00 Registracija sudionika

Radno predsjedništvo:
Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr.med.
Dr.sc. Valerija Bralić Lang, dr.med.
Dr.sc. Ksenija Kranjčević, dr.med.

09:00 Dr.sc. Valerija Bralić Lang, dr.med.
Klinička inercija – neuspjeh premoštenja jaza između preporučene najbolje skrbi i one koju pacijent prima
09:15 Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr.med.
Teške komunikacije u praksi liječnika obiteljske medicine
09:30 Prof.dr.sc. Milica Katić, dr.med.
Upotrebljivost postupaka i alata za sustavnu skrb za bolesnike s kroničnim bolestima u obiteljskoj medicini
09:45 Dr.sc. Ksenija Kranjčević, dr.med.
Astma: nove 2019. GINA smjernice
   
10:00 SATELITSKI SIMPOZIJ – REMEDIA
Prof.dr.sc Andrija Stanimirović, dr.med.
Ekcem i psorijaza - nove terapijske mogućnosti
   
10:30 SATELITSKI SIMPOZIJ – MERCK
Doc. dr.sc. Tamara Turk Wensveen, dr.med.
Prednosti i izazovi nove formulacije levotiroksina

Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med.
Kada, kome i kako možemo smanjiti rizik za nastup dijabetesa tipa 2
   
11:00 PAUZA ZA KAVU

Radno predsjedništvo:
Daniel Ferlin, dr.med.
Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med.
Karmela Bonassin, dr.med.

11:30 SATELITSKI SIMPOZIJ -  ALKALOID
Doc.dr.sc. Teodora Zaninović Jurjević, dr.med.
Massido - više od antihipertenziva
   
12:00 DEBATA - NOVARTIS
Prof.dr.sc. Darija Mahović Lakušić
Prof.dr.sc. Damir Petravić
Prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak

Migrena u ordinaciji obiteljske medicine

Moderator: Dragan Soldo, dr.med.

   
12:30 SATELITSKI SIMPOZIJ - JGL
Dr.sc. Vjekoslav Radeljić, dr.med.
Rosuvastatin + ezetimib – Važnost i uloga u liječenju KV bolesti
   
13:00 RUČAK
 

Radno predsjedništvo:
Karmela Bonassin, dr.med.
Vanja Pintarić Japec, dr.med.
Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med.

14:00 Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med.:
Bol u vratu i leđima – praktični pristup u obiteljskoj medicini
14:15 Vanja Pintarić Japec, dr.med.
Individualni pristup u primjeni beta-blokatora kod pacijenata s kardiovaskularnom bolesti i komorbiditetom

14:30 Doc.dr.sc. Vlatka Čavka, dr.med.
Urtikarija – Novosti u pristupu

14:45 Doc.dr.sc. Vlatka Čavka, dr.med.
Radiološka dijagnostika u reumatologiji
   
15:00 KUTAK S PSIHIJATRIMA
Doc.dr.sc. Tihana Jendričko, dr.med.
Dragan Soldo, dr.med.

Panični poremećaj
   
15:40 RADIONICA DNOOM-a - DVORANA 1A KONGRESNI CENTAR
Dr.sc Valerija Bralić Lang, dr.med.
Doc.dr.sc. Jasna Vučak
Dr.sc. Ksenija Kranjčević

Reumatološki status
   
20:30 VEČERA

 
NEDJELJA, 29. RUJNA

9:00 Registracija sudionika
 

Radno predsjedništvo:
Daniel Ferlin, dr.med.
Dragan Soldo, dr.med.
Karmela Bonassin, dr.med.

09:30 Daniel Ferlin, dr.med.
Kako razlikovati reumatološku bolest od degenerativne
09:45 Dr.sc. Tamar Sinožić, dr.med.
Nove tehnologije u flebologiji
10:00 Željko Maljak, dr.med.
Panični poremećaj – Mislimo li na njega i što učiniti u PZZ-u
10:15 Tina Zavidić, dr.med.
Reumatoidni artritis, biološka terapija i maligna bolest – prikaz slučaja
10:30 Danijela de Micheli Vitturi, dr.med.
Liječnik obiteljske medicine i postabortivni sindrom - logoterapijski pristup
   
10:45 PAUZA ZA KAVU
   
15:40 RADIONICA - DVORANA 1B KONGRESNI CENTAR
Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr.med.
Doc.dr.sc Venija Cerovečki Nekić, dr.med.

Kako položiti specijalistički ispit

RADIONICA - DVORANA 1A KONGRESNI CENTAR
Daniel Ferlin, dr.med.
Karmela Bonassin, dr.med.

KMAT
   
12:30 RUČAK
 
PROGRAM KONGRESA


KOTIZACIJA*
KATEGORIJA RANA REGISTRACIJA
do 31.8.2019.
KASNA I ON-SITE REGISTRACIJA
od 31.8.2019.
Liječnici 1500,00 kn 1800,00 kn
Liječnici članovi HDOD-a 1300.00 kn 1800,00 kn
Specijalizanti i mladi liječnici 700,00 kn 1800,00 kn
Izlagači 750,00 kn 750,00 kn
Prateće osobe 700,00 kn 700,00 kn
* Na sve kotizacije se obračunava PDV. Kotizacija uključuje sve sadržaje na kongresu i kongresni materijal. Kotizacija za izlagače i prateće osobe ne uključuje kongresni materijal niti večeru 28.9.2019.

PARTNERI
IDZ logoMedixDZ ZG Centar logo
ŠNZ Andrija Štampar logoSalvus logo


ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA
DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR
ŠKOLA NARODNOG ZDRAVLJA ANDRIJA ŠTAMPAR
MEDIJSKI POKROVITELJ KONGRESA - ČASOPIS MEDIX
DIGITALNI SPONZOR KONGRESA - AGENTIUS