home novosti kontakt mapa weba
U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.
medix
PROGRAM XVIII. KONGRESA HDOD - HLZ
OPATIJA - HOTEL ROYAL - 4 OPATIJSKA CVIJETA, 4.10. – 7.10.2018.

ZNANSTVENI ODBOR KONGRESA:
Predsjednik znanstvenog odbora: Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med.
Članovi: Prof.dr.sc. Milica Katić, dr.med., Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, dr.med., Prim.mr.sc. Bruno Mazzi, dr.med., Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr.med., Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić, dr.med., dr.sc. Ksenija Kranjčević, dr.med., dr.sc. Valerija Bralić Lang, doc.dr.sc. Antonija Balenović, Prof.dr.sc. Sanda Pribić, dr.med., Prof.dr.sc. Đurđica Kašuba Lazić, dr.med., Dragan Soldo, dr.med.

ORGANIZACIJSKI ODBOR KONGRESA:
Predsjednik organizacijskog odbora: Dragan Soldo, dr.med.
Članovi: Prof.dr.sc. Milica Katić, dr.med., Prof.dr.sc. Đurđica Kašuba Lazić, dr.med., Prim.mr.sc. Bruno Mazzi, dr.med., Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med, Daniel Ferlin, dr.med., Kristina Poljski, dr.med., Karmela Bonassin, dr.med., Željko Maljak, dr.med., Vanja Pintarić Japec, dr.med.

TEHNIČKI ORGANIZATORI KONGRESA:
LIPID GRUPA d.o.o., Jarunska 23 a, 10000 Zagreb
Kontakt: Aleksandra Polak, bacc.inf., Tel: +385 91 1947 449
E-mail: info@lipid-grupa.hr

Tehnički organizator za digitalno sponzorstvo: AGENTIUS d.o.o.

ČETVRTAK, 4. LISTOPADA

13:00 Registracija sudionika
 

Radno predsjedništvo:
Dragan Soldo, dr.med.
Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med.
Karmela Bonassin, dr.med.

14:00 POZDRAVNA RIJEČ PREDSJEDNIKA DRUŠTVA
14:05 Iva Ivančić, dr.med.
Samozbrinjavanje kao terapijski pristup liječenju šećerne bolesti
14:25 Marija Mihaljević Nadramija, dr.med.
Depresija – suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju u obiteljskoj medicini
14:45 Antonija Lerga, dr.med.
Depresija u starijih osoba – prikaz slučaja
15:05 Jelena Soldo, dr.med.
Kako prepoznati poremećaje ličnosti u svakodnevnom radu?
15:25 Vanja Pintarić Japec, dr.med.
Proširenost sindroma izgaranja u obiteljskih liječnika
   
15:45 POSTER SEKCIJA
   
16:00 PAUZA ZA KAVU
   
16:30 SPONZIRIRANA RADIONICA - MERCK - DVORANA 1B KONGRESNI CENTAR
Uloga Concor®-a u dijagnosticiranju i liječenju prikrivene hipertenzije?
   
17:30 SASTANAK UPRAVNOG ODBORA HDOD-a
   
19:00 SVEČANO OTVARANJEDVORANA HOTELA ROYAL
   
20:00 VEČERA
   
21:00 PIĆE DOBRODOŠLICE - HOTEL CONTINENTAL

 
PETAK, 5. LISTOPADA

08:00 Registracija sudionika
 

Radno predsjedništvo:
Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, dr.med.
Prof.dr.sc. Ines Diminić Lisica, dr.med.
Prof.dr.sc. Sanda Pribić, dr.med.

9:00 Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, dr.med.
"Paneli", lokalna inovacija stvorena u Republici Hrvatskoj, diskriminira liječnike obiteljske medicine
9:30 Daniel Ferlin, dr.med.
Sindrom izgaranja u obiteljskoj medicini
9:50 Prof.dr.sc. Ines Diminić Lisica, dr.med.
Liječenje bolesnika s depresivnim poremećajem i kardiovaskularnim bolestima u obiteljskoj medicini
10:10 Karmela Bonassin, dr.med.
Depresija i dijabetes
10:25 Prof.dr.sc. Sanda Pribić, dr.med.
Arterijska hipertenzija – svakodnevne dileme
10:40 Andrija Stojanović
Pravna zaštita u obiteljskoj medicini?
   
10:55 PAUZA ZA KAVU
 

Radno predsjedništvo:
Daniel Ferlin, dr.med.
Dragan Soldo, dr.med.
Dr.sc. Valerija Bralić Lang, dr.med.

   
11:30 SATELITSKI SIMPOZIJ - JGL
Dr.sc. Valerija Bralić Lang, dr.med.
Liječenje boli – pristup u obiteljskoj medicini
   
12:00 DEBATA - SANOFI
Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr.med.
Istine i mitovi o gripi – Koga cijepiti?

SATELITSKI SIMPOZIJ - PFIZER
Prof.dr.sc. Ilija Kuzman, dr.med.
Zaštitimo sve rizične pacijente od pneumokoknih bolesti – cijepljenjem
(PREVENAR 13 - cjepivo za sve generacije)

Moderator: Dragan Soldo, dr.med.

   
13:00 RUČAK
 

Radno predsjedništvo:
Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić, dr.med.
Željko Maljak, dr.med.
Vanja Pintarić Japec, dr.med.

14:00 Srebrenka Mesić, dr.med.
Ocjena privremene nesposobnosti za rad - Izazovi i mogućnosti
14:20 Dragan Soldo, dr.med.
Što donosi novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti?
   
14:40 SATELITSKI SIMPOZIJ - SALVUS
Nove tehnologije u praćenju glikemije
   
15:00 KUTAK S PSIHIJATRIMA
   
16:00 RADIONICA - DVORANA 1A KONGRESNI CENTAR
Dr.sc. Vjekoslav Radeljić, dr.med.
Zbrinjavanje akutnih rana
   

 
SUBOTA, 6. LISTOPADA

08:00 Registracija sudionika

Radno predsjedništvo:
Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr.med.
Dr.sc. Valerija Bralić Lang, dr.med.
Dr.sc. Ksenija Kranjčević, dr.med.

09:00 Prof.dr.sc. Igor Švab, dr.med.
Zdravlje liječnika
09:30 Dr.sc. Valerija Bralić Lang, dr.med.
Kako optimizirati skrb za bolesnike sa zatajenjem srca – odgovori na važna pitanja
09:50 Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr.med.
Postoji li prijepor između koncesionara i domskih liječnika obiteljske medicine u Hrvatskoj?
10:10 Dr.sc. Ksenija Kranjčević, dr.med.
Nove smjernice za zbrinjavanje arterijske hipertenzije Europskog kardiološkog društva i Europskog društva za hipertenziju
   
10:30 DEBATA - SANDOZ
Tomislav Božek, dr.med.
Davorka Herman Mahečić, dr.med.

DPP4 inhibitori vs. Derivati sulfonilureje
   
10:45 PAUZA ZA KAVU

Radno predsjedništvo:
Daniel Ferlin, dr.med.
Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med.
Karmela Bonassin, dr.med.

11:30 SATELITSKI SIMPOZIJ - PFIZER
TROMBOEMBOLIJA POVEZANA S MALIGNOM BOLESTI
Prof.dr.sc. Stjepko Pleština, dr.med.
Liječenje tromboembolije u bolesnika sa malignom bolešću
Dragan Soldo, dr.med.
Što je novo u primarnoj zaštiti?
   
12:00 SATELITSKI SIMPOZIJ - SERVIER
Dr.sc. Jasmina Ćatić, dr.med.
Prestilol u srcu hipertenzije
   
12:30 SATELITSKI SIMPOZIJ - SERVIER
Dragan Soldo, dr.med.
Nova jedinstvena pozicija MPFF-a u 2018. godini
   
13:00 RUČAK
 

Radno predsjedništvo:
Dragan Soldo, dr.med.
Vanja Pintarić Japec, dr.med.
Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med.

14:00 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA – PROJEKT KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE
 

 

14:15 Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med.:
Dijagnoza i terapija depresivnih poremećaja na nivou liječnika obiteljske medicine

   
14:30 RADIONICE - DVORANA 1A KONGRESNI CENTAR
  • Daniel Ferlin, dr.med., Karmela Bonassin, dr.med.
    Spirometrija

  • Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
    Opstruktivne bolesti pluća – primjeri iz prakse

RADIONICA - DVORANA 1B KONGRESNI CENTAR

  • Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr.med., Doc.dr.sc Venija Cerovečki Nekić, dr.med.
    Kako položiti specijalistički ispit

   
20:30 VEČERA

 
NEDJELJA, 7. LISTOPADA

9:00 Registracija učesnika
 

Radno predsjedništvo:
Daniel Ferlin, dr.med.
Dragan Soldo, dr.med.
Karmela Bonassin, dr.med.

10:00 Prof.dr.sc. Milica Katić, dr.med.
Palijativna skrb bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti srca i pluća u obiteljskoj medicini
10:20 Danijela de Micheli Vitturi, dr.med.
LOM i odgovorno roditeljstvo - logoterapijski pristup
10:40 Dr.sc. Tamar Sinožić, dr.med.
Kronična venska insuficijencija - predulcerozni stadij - Prikazi bolesnika
11:00 Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić, dr.med.
Paneli i kronične bolesti srca i pluća
   
11:20 ZATVARANJE KONGRESA
   
12:00 RUČAK
 
PROGRAM KONGRESA


KOTIZACIJA*
KATEGORIJA RANA REGISTRACIJA
do 5.9.2018.
KASNA I ON-SITE REGISTRACIJA
od 05.9.2018.
Liječnici 1500,00 kn 1800,00 kn
Liječnici članovi HDOD-a 1300.00 kn 1800,00 kn
Specijalizanti i mladi liječnici 700,00 kn 1800,00 kn
Izlagači 750,00 kn 750,00 kn
Prateće osobe 700,00 kn 700,00 kn
* Na sve kotizacije se obračunava PDV. Kotizacija uključuje sve sadržaje na kongresu i kongresni materijal. Kotizacija za izlagače i prateće osobe ne uključuje kongresni materijal niti večeru 6.10.2018.

PARTNERI
IDZ logoMedixDZ ZG Centar logo
ŠNZ Andrija Štampar logoSalvus logo


ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA
DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR
ŠKOLA NARODNOG ZDRAVLJA ANDRIJA ŠTAMPAR
MEDIJSKI POKROVITELJ KONGRESA - ČASOPIS MEDIX
DIGITALNI SPONZOR KONGRESA - SALVUS D.O.O.