home novosti kontakt mapa weba
U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.
PROGRAM XVI. KONGRESA HDOD - HLZ
OPATIJA - HOTEL ROYAL - 4 OPATIJSKA CVIJETA, 29.9. – 2.10.2016.

ZNANSTVENI ODBOR KONGRESA:
Predsjednik znanstvenog odbora: Dr.sc. Valerija Bralić Lang, dr.med.
Članovi: Prof.dr.sc. Milica Katić, dr.med., Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, dr.med., Prim.mr.sc. Bruno Mazzi, dr.med., Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr.med., Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić, dr.med., Prof.dr.sc. Ines Diminić Lisica, dr.med., Doc.dr.sc. Antonija Balenović, dr.med., Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med., Doc.dr.sc. Sanda Pribić, dr.med., Doc.dr.sc. Đurđica Kašuba Lazić, dr.med., Dragan Soldo, dr.med.

ORGANIZACIJSKI ODBOR KONGRESA:
Predsjednik organizacijskog odbora: Dragan Soldo, dr.med.
Članovi: Prof.dr.sc. Milica Katić, dr.med., Doc.dr.sc. Đurđica Kašuba Lazić, dr.med., Prim.mr.sc. Bruno Mazzi, dr.med., Prim.mr.sc. Josip Lončar, dr.med., Daniela Hamulka, dr.med., Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med, Daniel Ferlin, dr.med., Kristina Poljski, dr.med., Karmela Bonassin, dr.med., Lucija Jakelić, dr.med., Vanja Pintarić Japec, dr.med.

TEHNIČKI ORGANIZATOR KONGRESA:
LIPID GRUPA d.o.o., Ulica Miroslava Krleže 79, 10290 Zaprešić
Kontakt: Aleksandra Polak, bacc.inf., Tel: +385 91 1947 449
E-mail: info@lipid-grupa.hr


ČETVRTAK, 29. RUJNA

13:00 Registracija sudinika
 

Radno predsjedništvo:
Dragan Soldo, dr.med. - predsjednik društva
Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med.
Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, dr.med.

14:00 POZDRAVNA RIJEČ PREDSJEDNIKA DRUŠTVA
14:05 Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, dr.med.:
Specifičnosti komunikacije s osobom oboljelom od šećerne bolesti u obiteljskoj medicini
14:30 Lazić Anera, dr.med.:
Komorbiditet kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) i kardiovaskularnih bolesti kao zaseban fenotip KOPB-a
14:45 Kristina Sambol, dr.med.:
Eritema nodozum u trudnoći povezana s Crohnovom bolesti
15:00 Vanja Pintarić Japec, dr.med.:
(Ne)zadovoljstvo mladih liječnika - zašto je bitno?
15:15 Maja Kožljan, dr.med.:
Nesteroidni antireumatici- protiv boli i nuspojava?
15:30 Vanja Lazić, dr.med.:
Razlike u intenzitetu i vrsti doživljenih stresnih događaja te kroničnih bolesti u vršnjaka koji žive u različito razvijenim područjima Hrvatske
15:45 Renata Romić, dr.med.:
Prikaz slučaja Erythema ab igne
   
16:00 POSTER SEKCIJA
   
16:15 PAUZA ZA KAVU
   
17:00 SASTANAK UPRAVNOG ODBORA HDOD-a
   
19:00 SVEČANO OTVARANJEDVORANA HOTELA ROYAL
   
20:00 VEČERA
   
21:30 PRIPREME ZA SLJEDEĆI RADNI DAN - HOTEL CONTINENTAL

 
PETAK, 30. RUJNA

08:00 Registracija sudionika
   
 

Radno predsjedništvo:
Prof.dr.sc. Ines Diminić Lisica, dr.med.
Dr.sc. Valerija Bralić Lang, dr.med.
Daniel Ferlin, dr.med.

9:00 Prof.dr.sc. Igor Švab, dr.med.:
Izazovi za liječnika obiteljske medicine u modernoj Europi
9:30 Tatjana Prenđa Trupec, mag.ing.el. MBA:
Integrirana zdravstvena zaštita iz perspektive Europske unije i svjetske zdravstvene organizacije
10:00 Dr.sc. Valerija Bralić Lang, dr.med.:
Utjecaj komorbiditeta na regulaciju glikemije u šećernoj bolesti i na inerciju liječnika u obiteljskoj medicini
10:15 Dr.sc. Ksenija Kranjčević, dr.med.:
Zatajivanje srca i kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB)
10:30 Doc.dr.sc.Jasna Vučak, dr.med.:
Acetilsalicilna kiselina – stari lijek s novim indikacijama
10:45 Prof.dr.sc. Ines Diminić Lisica, dr.med.:
Bolesnik sa zaduhom u obiteljskoj medicini - diferencijalno dijagnostičke dileme
   
11:00 PAUZA ZA KAVU
 

Radno predsjedništvo:
Doc.dr.sc. Đurđica Kašuba Lazić, dr.med.
Karmela Bonassin, dr.med.
Dr.sc. Ksenija Kranjčević, dr.med.

11:30 Karmela Bonassin, dr.med.:
Kronična srčana insuficijencija
11:45 Morena Butković, dr.med.:
Uloga liječnika obiteljske medicine u projektu "Voli svoje srce" u Istarskoj županiji
   
12:00 SPONZORIRANO PREDAVANJE - SERVIER

Dragan Soldo, dr.med.:
Intervju i pregled bolesnika s hemoroidalnim krvarenjem
   
12:30 SATELITSKI SIMPOZIJ - PFIZER

Dr.sc. Vjekoslav Radeljić, dr.med., Doc.dr.sc. Nikola Bulj, dr.med.:
Optimalna zdravstvena skrb za pacijente s NVAF-om
   
13:00 RUČAK
 

Radno predsjedništvo:
Prim.mr.sc. Josip Lončar, dr.med.
Lucija Jakelić, dr.med.
Daniela Hamulka, dr.med.

14:00 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA – OTVORENA RASPRAVA
Sve što ste htjeli pitati predsjednika HLK-a.
Gost: Mr.sc. Trpimir Goluža - Predsjednik Hrvatske liječničke komore
15:00 Doc.dr.sc. Đurđica Kašuba Lazić, dr.med.:
Kako liječnici obiteljske medicine u Hrvatskoj doživljavaju bolesnika s multimorbiditetom
15:15 Alen Radulj, dr.med.:
Primjerenost medikamentoznog liječenja u bolesnika koji se liječe od više kroničnih bolesti
15:30 Ivana Portolan Pajić, dr.med.:
Čuvari srca – Prevencija srčanih bolesti
16:00 Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, dr.med.:
Prilog razmišljanju o reformi primarne zdravstvene zaštite - kome treba obiteljska medicina
16:15 Dr.sc. Miroslav Hanževački, dr.med.:
Sustav nagrađivanja zaposlenika domova zdravlja – preduvjet održivosti zdravstvenog sustava
   
16:30 PAUZA ZA KAVU
   
17:00 SKUPŠTINA HRVATSKOG DRUŠTVA OBITELJSKIH DOKTORA
   
20:00 VEČERA

 
SUBOTA, 1. LISTOPADA

08:00 Registracija sudionika

Radno predsjedništvo:
Doc.dr.sc. Sanda Pribić, dr.med.
Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić, dr.med.
Tamara Sinožić, dr.med., dr.med.

08:30 Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić, dr.med.:
Sustav kontrole kvalitete u zdravstvenim ustanovama
08:45 Prof.dr.sc. Milica Katić, dr.med.:
Razvoj  procesnih indikatora kvalitete rada u obiteljskoj medicini u Republici  Hrvatskoj
09:00 Tamara Sinožić, dr.med.:
Bolesnik s atipičnom ranom u obiteljskoj medicini
09:15 Dr.sc. Vlatka Čavka, dr.med.:
Psorijaza – stara bolest s novim mogućnostima liječenja
09:30 Dragan Soldo, dr.med.:
Potkoljenični vrijed - Kronična venska insuficijencija i periferna arterijska bolest
09:45 Daniela Hamulka, dr.med.:
Bolesnik sa atopijskim dermatitisom u ordinaciji obiteljske medicine
10:00 Jelena Sironić Hreljanović, dr.med.:
Kronična rana koja ne zacjeljuje – Marjolinov ulkus (prikaz slučaja)
10:15 Dr.sc. Mislav Čavka, dr.med.:
MR aksijalnog skeleta po protokolu za spondiloartitise (SpA)
   
10:30 PAUZA ZA KAVU

Radno predsjedništvo:
Daniela Hamulka, dr.med.
Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med.
Dr.sc. Ksenija Kranjčević, dr.med.

11:00 Ivan Lerotić, dr.med.:
Konstipacija – istine i zablude
   
11:20 SATELITSKI SIMPOZIJ - SALVUS

Dražen Grgurović, dr.med.:

Hipertenzija – najnovije UpToDate terapijske smjernice i mjesto automatskih oscilometrijskih tlakomjera prema SPRINT studiji

   
11:35 SATELITSKI SIMPOZIJ - FRESENIUS

Doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender:
Oleovit u terapiji hipovitaminoze vitamina D
   
11:50 SATELITSKI SIMPOZIJ - GSK

Darko Jurišić, dr.med.:
Relvar Ellipta: za Vaše bolesnike koji ne žele propuštati važne životne trenutke radi astme
   
12:35 PREDSTAVLJANJE EDUKACIJSKE PLATFORME HDOD-A
   
13:00 RUČAK
 

Radno predsjedništvo:
Dragan Soldo, dr.med.
Doc.dr.sc. Antonija Balenović, dr.med.
Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr.med.

14:00 Doc.dr.sc. Antonija Balenović, dr.med.
Domovi zdravlja – Centri sinergije ili ostatci ruševina
 

 

14:30 SATELITSKI SIMPOZIJ - SANDOZ

Prof.dr.sc. Branimir Anić, dr.med., Prof.dr.sc. Simeon Grazio, dr.med.:
Važnost ranog otkrivanja reumatoidnog artritisa i mogućnosti liječenja
   
15:30 RADIONICE - BLOK I
 • Doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr.med., Natalija Pavlović, dr.med.:
  Primjena Botoxa u medicinske i estetske svrhe

 • Daniela Hamulka, dr.med., Jelena Stanić, dr.med.:
  Spirometrija

 • Karmela Bonassin, dr.med., Daniel Ferlin, dr.med.:
  Holter tlaka u ordinacijama obiteljske medicine

 • Dr.sc. Valerija Bralić Lang, dr.med.:
  Uvođenje inzulina u terapiju bolesnika s šećernom bolesti tip II
   
20:30 VEČERA

 
NEDJELJA, 2. LISTOPADA

8:00 Registracija učesnika
 

Radno predsjedništvo:
Prim.mr.sc Josip Lončar, dr.med.
Mr.sc. Sanja Bekić, dr.med.
Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr.med.

09:00 Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr.med.:
Kako procijeniti  godišnja ostvarenja u radu ordinacije obiteljske medicine
09:15 Maja Radanović, dr.med:
Sindrom sagorijevanja na radu kod liječnika i medicinskih sestara jednog odjeljenja zdravstvene zaštite radnika u dvogodišnjem periodu
09:30 Tatjana Zdravković, dr.med.:
Skrining depresije kod pacijenata starosti 65 i više godina
10:00 Mr.sc. Sanja Bekić, dr.med.:
Proširenost primjene benzodiazepina u obiteljskoj medicini
10:15 Danijela de Micheli Vitturi, dr.med.:
Odgoda rađanja i uloga liječnika obiteljske medicine u poticanju rađanja kroz metode prirodnog planiranja obitelj
10:30 Katarina Paušek, dr.med.:
Anketa o kulturi sigurnosti pacijenta – korisno oruđe za poboljšanje sigurnosti za pacijenta u zdravstvenoj zaštiti
10:45 Marina Ahmetbegović, dr.med.:
Kontrola kvalitete kirurške njege
   
11:00 PAUZA ZA KAVU
   
11:30 RADIONICE - BLOK II
 • Tamara Sinožić, dr.med:
  Kompresivna terapija kod kronične venske insuficijencije

 • Senka Martinović Galijašević, dr.med.:
  Mezoniti – nekirurška metoda rejuvenacije lica i tijela

 • Doc.dr.sc. Đurđica Kašuba Lazić, dr.med.:
  Kako pripremiti rad za sudjelovanje na stručnom skupu
   
12:30 RUČAK
   
13:30 ZAVRŠETAK KONGRESA
   
 
PROGRAM KONGRESA

KOTIZACIJA*
KATEGORIJA RANA REGISTRACIJA
do 31.08.2016.
KASNA I ON-SITE REGISTRACIJA
od 01.09.2016.
Liječnici 1200,00 kn 1500,00 kn
Liječnici članovi HDOD-a 1000.00 kn 1500,00 kn
Specijalizanti i mladi liječnici 500,00 kn 1500,00 kn
Izlagači 750,00 kn 750,00 kn
Prateće osobe 500,00 kn 500,00 kn
* Na sve kotizacije se obračunava PDV. Kotizacija uključuje sve sadržaje na kongresu i kongresni materijal, kotizacija za izlagače i prateće osobe ne uključuje kongresni materijal niti večeru 01.10.2016.

PARTNERI
huzr logo

DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR